Miesięczne archiwum: lipiec 2014

Ikona - statystyki wypadków na tle zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe to element w zarządzaniu bezpieczeństwem, który bardzo często jest traktowany po macoszemu.

Obowiązki pracodawcy odnośnie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru takich zdarzeń – jest to punkt wyjścia do ich późniejszej analizy. Analiza zaś jest dobrym fundamentem do:

 • zaproponowania właściwych działań zapobiegawczych przez służbę BHP i w efekcie do
 • zmniejszenia ilości wypadków przy pracy,

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe – obowiązki pracowników

Przede wszystkim pracownicy

muszą zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje!

Trzeba sobie uświadomić, że ani służba BHP, ani kierownictwo w firmie nie jest w stanie monitorować wszelkich niebezpiecznych sytuacji bez pomocy samych pracowników.

Tutaj widzimy ważną rolę odpowiednich szkoleń BHP, na których między innymi omówiona zostanie problematyka zgłaszania zdarzeń niebezpiecznych.

Jeśli zauważone niebezpieczeństwo grozi bezpośrednimi skutkami,

pracownicy powinni:

 • Zabezpieczyć element stwarzający ryzyko
 • Powiadomić wszelkie osoby potencjalnie zagrożone
 • Powstrzymać się od pracy, lub oddalić z miejsca zagrożenia (na podstawie Artykułu 210 Kodeksu Pracy) i powiadomić przełożonego.

Należy dodać, że jeśli nastąpi zdarzenie potencjalnie wypadkowe i niebezpieczne, które nie będzie zgłoszone przełożonym, ani służbie BHP, a w późniejszym czasie wydarzy się z tego tytułu wypadek, to pracodawca może ukarać pracowników winnych zaniedbania karą porządkową.

Statystyki – zdarzenia potencjalnie wypadkowe kontra wypadki:

 

Wypadki wskutek niezgłaszania niebezpieczeństw

Wypadki wskutek niezgłaszania niebezpieczeństw

Powyższą infografikę możesz także wykorzystać w twoim zakładzie pracy w niezmienionej formie, w tym celu pobierz ten plik Wypadki vs niezgłaszanie sytuacji niebezpiecznych.
Jeśli chcesz, możesz go też rozesłać swoim znajomym, może kogoś ustrzeże to od wypadku.

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

 • zdarzenie potencjalnie wypadkowe
obowiązki pracodawcy a BHP

Bezpieczeństwo w ZOO

Ostatnimi czasy nasza firma miała okazję przeprowadzić szkolenie dodatkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym.

W ZOO ważna jest zabawa, ale także bezpieczeństwo.

Bezpiecznie w ZOO

Opolskie ZOO – tu też jest bezpiecznie!

Dla pracowników takich firm przygotowaliśmy ulotkę informacyjną na temat zasad pracy i obecności w ZOO.

Jest to dokument uniwersalny, który zastosowanie będzie mieć także dla zwiedzających, zatem zapraszamy do pobrania ulotki:

>>Pobierz Ulotkę na temat bezpieczeństwa w ZOO<<

Podzieliliśmy w niej informacje na 3 obszary związane z bezpieczeństwem:

 • bezpieczeństwo zwierząt
 • bezpieczeństwo pracowników
 • bezpieczeństwo innych osób, w tym zwiedzających

Zapraszamy też do komentowania – napisz, czy te materiały Ci się podobają, jakie masz życzenia i uwagi.

obowiązki pracodawcy a BHP

Jak zakończyć pracę w danej firmie

Na naszych szkoleniach od czasu do czasu pojawia się pytanie:

W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Niewypowiedzianą intencją pytających jest „jak zakończyć pracę w danej firmie już?

Uwaga: aktualizacja – sprawdź szczegóły poniżej

Chęć rozstania się z obecną firmą może być spowodowana różnymi przyczynami, ale często jest to:

 • znalezienie lepszej (cokolwiek by to nie oznaczało) pracy w innej firmie
 • rozczarowanie pracą w obecnej firmie

Zgodnie z Art. 30. § 1. Kodeksu Pracy:

Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Pracownicy, którzy chcieliby zakończyć pracę u swojego pracodawcy ze skutkiem natychmiastowym, zapewne będą najbardziej zainteresowani podpunktami 1) (porozumienie stron) i 3) (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

W tym przypadku pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o rozwiązaniu umowy o pracę – zobacz druk

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia

Podstawą do rozwiązania umowy przez pracownika w ten sposób jest Art. 55 Kodeksu Pracy:

Art. 55. § 1. (134) Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. (135) Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. (136) Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. (137) Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jak wynika z powyższego, pracownicy mogą rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia w sytuacji, kiedy został udowodniony szkodliwy wpływ pracy w danym zakładzie, na danym stanowisku, na zdrowie pracownika. Drugą podstawą rozwiązania w tym trybie umowy o pracę jest naruszenie przez pracodawcę obowiązków względem pracowników.

W obu tych sytuacjach konieczne jest ich opisanie na druku kierowanym do pracodawcy – pobierz wzór druku

Aktualizacja w dniu 19.10.2015 r.

Jako, że nie jesteśmy specjalistami od kadr, więc uzupełniamy treść o opinię specjalistki od kadr – znanej Wam już Donaty z „Kadr w pigułce”.

Zobaczcie, co na ten temat ma Wam do powiedzenia Donata:

 

Środki ochrony indywidualnej

Kiedy środki ochrony indywidualnej?

Wśród polskich pracodawców nie ma na ogół problemu z wydawaniem środków ochronnych, czy z właściwym ustaleniem norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Jednak pracownicy nie zawsze korzystają z ochron indywidualnych.

Dlaczego?

Czytaj dalej

BHP - zabawne filmy i szkolenia

BHP z przymrużeniem oka

Dedykowane materiały do szkoleń BHP:

Oczekiwany film z

BHPieseł

– em już jest!

Powołaliśmy do życia tę postać, by pokazać, że na szkoleniach BHP mogą także być prezentowane treści interesujące, a nie tylko nudne „kazania”. Jesteśmy zdania, że te „kazania” – nie wywołujące żadnej pozytywnej reakcji słuchaczy, to po prostu strata czasu.
Szkolenia, które w jakiś sposób aktywizują kursantów uznajemy za nieporównywalnie lepsze i dlatego wolimy szkolić właśnie na naszych materiałach.

Jeśli szkolenie BHP:

 • bawi
 • przeraża (tak tak, przerażające sceny wypadków najlepiej zapadają w pamięć)
 • pobudza wyobraźnię do analizowania, co w środowisku pracy pracownika może się stać…

… to uznajemy, że osiągnęliśmy postawiony przed nami cel.

Mamy nadzieję, że nasza postać jest dowodem na to, iż szkolenia BHP mogą być interesujące i zabawne 🙂 Zapraszamy do obejrzenia.

Jest to tylko skromna próbka naszej oferty szkoleń BHP z materiałami dedykowanymi pod konkretną tematykę.
Jeśli film Cię zainteresował, lub rozbawił, nie zapomnij „zalajkować”, „ćwierknąć”, lub „przypiąć do tablicy”, chętnie dowiemy się także co myślisz o tym filmie – powiedz nam o tym w komentarzu.

Polub dedykowane materiały do szkoleń BHP

BHPieseł radzi – nowa postać na scenie BHP

Znanymi postaciami ze szkoleń BHP są Napo i Klaus – operator wózka widłowego. Ich zna prawie każdy, kto przechodził szkolenie.

My jednak, na fali popularności memów postanowiliśmy stworzyć własną postać:

BHPieseł

Czyli popularny „pieseł” w nowym wcieleniu.

BHPieseł prezentować się będzie tak:

BHPieseł png

Zapraszam do komentowania, napiszcie jakie odcinki z serii

BHPieseł radzi

chcielibyście zobaczyć.

Już niedługo pierwszy film z udziałem BHPieseła, więc odwiedzajcie blog regularnie!