Archiwum miesiąca: styczeń 2015

umowy cywilnoprawne - o dzieło, umowa zlecenie- czy trzeba przeprowadzać szkolenie BHP?

Umowa o dzieło, zlecenie, a szkolenia BHP

Nasi klienci często pytają o to, czy osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą przejść:

 • szkolenie wstępne BHP
 • badanie lekarskie, mające na celu określenie zdolności, do wykonania danego zadania

Domyślamy się, że problem ten dotyczy także innych podmiotów gospodarczych. Otóż, w naszej ocenie zawsze warto to zrobić – zwiększa to bezpieczeństwo prawne pracodawcy organizatora pracy – zleceniodawcy.

Trzeba jednak mieć na uwadze kilka różnic pomiędzy umowami o dzieło / zlecenie, a umowami o pracę:

 • umowy cywilnoprawne w świetle prawa są traktowane jak umowy dwóch równorzędnych podmiotów – inaczej, niż przy umowie o pracę, gdzie dominującą rolę w ustalaniu warunków takiej umowy ma pracodawca
 • w związku z tym, jeśli strony umowy cywilnoprawnej uznają, że warto wykonawcę dzieła / zleceniobiorcę poddać badaniom i szkoleniu BHP, wtedy o tym, kto poniesie koszty decydują obie strony wspólnie (nie musi być to organizator pracy)

Szczegółowo kwestię tę wyjaśnia zaprzyjaźniona specjalistka d.s. kadr:

Na koniec, jako, że temat kadr ściśle wiąże się z wieloma zagadnieniami z zakresu BHP, polecamy kanał Donaty na Youtube:

https://www.youtube.com/user/kadrywpigulce

A także jej stronę na facebooku:

https://www.facebook.com/kadrywpigulce

Odśnieżanie dachów – BHP

W tym roku wyjątkowo zawitała do Nas zima, dla dzieci to na pewno radość ze śniegu, zaś dla pracowników nowe obowiązki związane z odśnieżaniem dachów.

Odśnieżanie dachów, a bezpieczna praca

By odśnieżanie dachów mogło być wykonane bezpiecznie, potrzebne jest spełnienie kilku warunków:

 • Opracowanie instrukcji BHP i oceny ryzyka zawodowego przy odśnieżaniu dachów,
 • Na tej podstawie należy uaktualnić zakładową tabelę przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • Należy opracować, lub uaktualnić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości do takich należą)
 • W zależności od potrzeb poddać pracowników wyznaczonych do odśnieżania dachów szkoleniu BHP / instruktażowi stanowiskowemu / badaniu lekarskiemu (więcej szczegółów: zobacz nasz film poniżej)

Odśnieżanie dachów – sugestia dot. środków ochronnych

Podczas odśnieżania dachów należy wziąć pod uwagę dwie grupy ryzyk, na jakie będą narażeni pracownicy:

 • Ryzyko związane z pracą na wysokości
 • Ryzyko związane z pracą w niskiej temperaturze

W związku z tym środki ochronne zbiorowe i indywidualne można podzielić następująco (kwestie bezpiecznej organizacji zawierają się w instrukcji BHP i dokumentacji oceny ryzyka):

 • Środki ochrony zbiorowej, chroniące przed upadkiem: bariery, siatki – o ile w zakładzie jest możliwość ich stosowania (odpowiednia konstrukcja budynku / dachu z elementami montażowymi dla ŚOZ)
 • Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem: uprząż ochronna wraz z liną + urządzenie hamujące, bądź też uprząż zapięta do urządzenia samohamownego; Środki te muszą być bezwzględnie przypięte do mocowania o odpowiedniej nośności (kotwy, śruby z uchem);
 • Środki ochrony indywidualnej i ubranie robocze chroniące przed zimnem: najbardziej narażone na odmrożenie są dystalne części ciała: palce rąk i nóg, zatem odpowiednie obuwie i rękawice chroniące przed zimnem, są niezbędnym minimum; Wskazane byłoby wyposażenie pracownika także w ocieplane spodnie i kurtkę;

Warto pamiętać, że ryzyko związane z odśnieżaniem dachów leży także po stronie pracodawcy – pracodawca może chronić pracownika przed wpływem zimna na zdrowie jedynie w minimalnym stopniu. Rodzi to jednak ryzyko,  że taki pracownik zachoruje na chorobę sezonową, np. grypę i uda się na zwolnienie chorobowe, a zatem nie przyniesie pracodawcy żadnych korzyści.

Może więc warto zainwestować w ochronę pracownika nieco więcej – zapewnić mu np. dodatkowy, ciepły posiłek (nie musi spełniać norma dla posiłków profilaktycznych), lepszą kurtkę i spodnie?