Archiwum miesiąca: sierpień 2014

obowiązki pracodawcy a BHP

BHP – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP są w Polsce szczegółowo opisane w aktach prawnych.

Idąc od najważniejszych, które jednak pośrednio mówią o pracodawcy, mamy:

  • Art. 24 Konstytucji RP,
    który mówi, że praca w RP jest pod ochroną, a warunki jej wykonywania nadzoruje Państwo.
  • Art. 66 Konstytucji RP
    gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wskazując dodatkowo, że obowiązki pracodawcy w zapewnieniu takich warunków określa stosowna ustawa (Kodeks Pracy).

Ściąga - obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jeszcze przed przejściem do dalszej części – szczegółowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – warto wspomnieć, że pogwałcenie powyższych przepisów obwarowane jest odpowiedzialnością karną z tytułu

Czytaj dalej

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

  • obowiązki pracodawcy w zakresie bhp