Profesjonalne usługi BHP Opole - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Opole

Specjalista BHP Opole

Usługi BHP – Opole:

Służba BHP / Oustourcing BHP – Opole

W ramach podstawowej oferty proponujemy utworzenie w Państwa zakładzie profesjonalnej służby BHP. W skład naszej firmy wchodzą wykwalifikowani specjaliści BHP z długoletnim doświadczeniem, co jest najlepszą gwarancją, że oferowane przez nas usługi realizowane sa rzetelnie.

Korzyści z naszej oferty BHP dla pracodawców z rejonu Opola i okolic:

 • W pełni profesjonalna, dyspozycyjna 24 h / dobę służba BHP
 • Niższe koszty utworzenia służby BHP, niż w przypadku zatrudniania specjalistów na umowę o pracę
 • Brak problemów typowych dla służb BHP, które są tworzone z pracowników na umowę o pracę (słuzba BHP nie „zniknie” z powodu chorobowego itp.).

BHP Opole – prezentacja video:

Szkolenia BHP – Opole

Firmom z terenu Opola i okolic chcieliśmy zaproponować skuteczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z których pracownicy wyniosą potrzebną im do bezpiecznej pracy wiedzę:
Szkolenia wstępne BHP – takie szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zaczynają pracę u danego pracodawcy, my oferujemy także wykonanie szkoleń wstępnych BHP dla stażystów, praktykantów i osób zatrudnionych na podstawie innej umowy, niż umowa o pracę; Takie szkolenie istotnie zwiększa bezpieczeństwo prawne pracodawcy;

Szkolenia okresowe BHP: zakres i program szkolenia BHP okresowego dla firm każdorazowo konsultujemy z pracodawcą / osobą decyzyjną, by jak najlepiej trafiało ono w potrzeby edukacji nt. bezpieczeństwa w danej firmie. Szkolenia kończą się pisemnym egzaminem, zatem pracodawca ma pewność, że jego pracownicy będą wiedzieć, jak pracować bezpiecznie.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – w każdej firmie powinny być wyznaczone przez pracodawcę osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – właśnie tym osobom dedykujemy nasze szkolenie, oczywiście miło Nam będzie, gdy pracodawca zechce przeszkolić więcej osób, niż tylko niezbędne minimum (i jednocześnie szczerze to polecamy); Na naszym szkoleniu z pierwszej pomocy przedstawiona jest część teoretyczna, a w niej podstawy traumatologii – wiedzy o urazach, w tym wiedza o tym, jak wstępnie zdiagnozować rodzaj urazu i pod tym kątem przeprowadzić akcję ratowniczą, omówienie różnych przypadków teoretycznych – wspólna analiza z kursantami, także z użyciem materiałów audiowizualnych, oraz część praktyczna, w której szkoleni mają okazję sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Ocena ryzyka zawodowego – Opole

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów i najnowszymi trendami w tym zakresie. Zgromadzona przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko na każdym stanowisku pracy, oraz zaproponować środki ochronne adekwatne do możliwości pracodawcy, a przy tym w pełni skuteczne.

Postępowania po wypadkach w zakładach pracy z Opola

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe po wszelkich wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.

Przeprowadzamy postępowania po wypadkach osób zatrudnionych na umowę o pracę, po wypadkach osób wykonujących pracę na innej podstawie, niż umowa o pracę (umowy cywilnoprawne, stażyści, praktykanci itp.), dla osób nie będących pracownikami, które uległy wypadkowi na terenie zakładu pracy, wypadki w drodze do pracy i z pracy.

W ramach postępowania powypadkowego możemy także reprezentować pracodawcę przed organami nadzoru nad warunkami pracy.

Przygotowanie firm z Opola do kontroli PIP, PIS

Przygotowujemy także firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Tutaj nasza pełna oferta BHP dla firm z Opola i okolic

Dowiedz się więcej:

Szkolenia BHP

Jak często powinno się przeprowadzać szkolenia BHP?

 • Szkolenie wstępne BHP – w pierwszym dniu zatrudnienia, przed przystąpieniem do właściwej pracy.
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych: pierwsze szkolenie u danego pracodawcy do roku od zatrudnienia, kolejne nie dalej, jak co 6 lat.
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: pierwsze szkolenie pracownika w firmie do roku od zatrudnienia, kolejne nie dalej, jak co 3 lata. Trzeba jednak dodać, że na stanowiskach robotniczych, na których występują prace szczególnie niebezpieczne, należy szkolenie okresowe ponawiać co roku.
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (kierownicy, mistrzowie, brygadziści) – pierwsze szkolenie okresowe do pół roku od zatrudnienia, kolejne szkolenia co 5 lat.
 • Kadra inżynieryjno – techniczna – szkolenie okresowe BHP nie rzadziej, niż co 5 lat.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami.

Ocena ryzyka zawodowego

Jak często?

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się do 30 dni od utworzenia nowego stanowiska pracy. Jej ważność jest bezterminowa, z zastrzeżeniem, że warunki pracy na ocenionym stanowisku nie powinny ulec zmianie. W razie wprowadzenia zmian organizacyjno – technicznych na danym stanowisku, ocenę ryzyka dla tego stanowiska należy ponowić.

W jaki sposób?

Przepisy nie regulują, jaką metodą ma być prowadzona ocena ryzyka zawodowego; My preferujemy ocenę ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 (także z dodatkami w formie opisowej, jeśli tego wymaga stanowisko pracy podlegające ocenie); Inne popularne metody oceny ryzyka zawodowego to:

 • Metoda PHA
 • Metoda 'Risk Score’
 • Metoda opisowa

Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe?

Przepisy nie precyzują, kto powinien oceniać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, a jedynie narzucają pracodawcy obowiązek jej zapewnienia i przedstawienia pracownikom. Z racji doświadczenia w tym temacie, klienci najczęściej Nam zlecają przeprowadzenie oceny.

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

 • bhp opole