Szkolenia i usługi BHP Będzin

BHP Będzin

Nadzór z zakresu BHP dla firm z Będzina

zadzwoń 796 341 642

co oferujemy:

Zadania służby BHP

Oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań BHP na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze pracowników z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie taki pracodawca nie jest obarczony tak wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia BHP

Na terenie Będzina, oraz pobliskich miejscowości realizujemy szkolenia:

Wstępne BHP

Okresowe BHP

Szkolenia z pomocy przedmedycznej

Ocena ryzyka zawodowego

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy -oceniamy ryzyko na dowolnych wskazanych stanowiskach pracy z uwzględnieniem panującej na nich organizacji pracy, szkodliwości, czynników uciążliwych, zagrożeń biologicznych, z określeniem kosztu energetycznego pracy. Oferowana dokumentacja spełnia wszystkie wymagane standardy określone dla procesu oceniania ryzyka zawodowego

Postępowania powypadkowe

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach stażystów, praktykantów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. Jako element usługi, reprezentujemy także pracodawcę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również pracodawców do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy), Państwowej Straży Pożarnej – w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.