BHP Boronów

BHP Boronów

Boronów: BHP – kompleksowo

 

BHP Boronów

BHP dla firm z Boronowa

Pełna obsługa BHP – Boronów

W Boronowie oferujemy firmom pełną obsługę z zakresu BHP, w tym prowadzenie dokumentacji, reprezentowanie pracodawców przed Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną w sprawach związanych z BHP. Ponadto boronowiańskim przedsiębiorcom oferujemy:

Szkolenia BHP w Boronowie

Na terenie boronowskich firm możemy zorganizować:
– Szkolenia wstępne ogólne BHP, dla nowych pracowników;

– Szkolenia okresowe BHP: dla pracowników, którzy pracują już jakiś czas i przepisy wymagają, by zorganizować dla nich szkolenie okresowe. Czasookresy tych szkoleń ustalamy każdorazowo z pracodawcą, podobnie jak zakres i sposób realizacji szkolenia.

Wykonujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych – w trakcie szkoleń prezentujemy materiały szkoleniowe, które są w stanie zainteresować pracowników; Ponadto możemy wykonać materiały szkoleniowe dedykowane danej firmie; Organizujemy szkolenia dla grup pracowniczych:

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pracownicy fizyczni)
  • dla pracowników administracyjno – biurowych
  • dla kadry inżynieryjno – technicznej
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

– Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – Przepisy wymagają, by pracodawcy wyznaczyli w zakładach pracy osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, nasza firma pragnie zaproponować szkolenia dla tych właśnie osób. Na szkoleniu mamy segmenty:

– teoretyczny, gdzie omawiamy podstawy udzielania pomocy osobom poszkodowanym (podstawy diagnostyki, traumatologii, sposoby opatrywania ran, informacje teoretyczne o sposobach udzielania pomocy w innych przypadkach)

– praktyczny: ćwiczenia z użyciem manekinów, akcesoriów, oraz z pomocą wykładowców lub w parach, gdzie kursanci mogą wypróbować nabytą wiedzę w działaniu.

Ocena ryzyka – Boronów

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego dla dowolnych stanowisk pracy. W ocenach ryzyka, zgodnie z przepisami uwzględniamy wszystkie występujące w środowisku pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe, wraz z zaproponowaniem skutecznych środków ochronnych.

Boronów – dochodzenia po wypadkach przy pracy

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe po wypadkach:

  • lekkich
  • ciężkich
  • zbiorowych
  • śmiertelnych
  • wypadkach osób nie będących pracownikami (praktykanci, stażyści, osoby trzecie, zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
  • wypadkach w drodze do pracy i z pracy

„Pogotowie BHP” dla firm z Boronowa – przygotowanie do kontroli PIP

W zakres naszych usług wchodzi także przygotowanie do kontroli PIP, PIS, ITD, Prokuratury, w zakresie związanym z BHP. Oferujemy także pomoc prawną podczas kontroli i postępowań wymienionych instytucji, oraz w postępowaniach sądowych (Sądy Pracy, sprawy karne związane z Prawem Pracy) – w zakresie Prawa Pracy i BHP / Ergonomii.

BHP Boronów – tutaj szczegółowa oferta BHP.