Szkolenia i usługi BHP Bytom

BHP Bytom

Kompleksowy nadzór i usługi z zakresu BHP
796 341 642

Zadania służby BHP:

Zasadnicza nasza oferta to całościowe wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze specjalistów z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie nie jest obciążona tak znacznymi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia BHP:

Na terenie Bytomia, oraz okolic przeprowadzamy szkolenia:

Szkolenia wstępne ogólne BHP, które powinni przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danym zakładzie pracy;

Szkolenia okresowe z zakresu BHP: ich zakres i tematykę zawsze omawiamy z osobą decyzyjną, żeby jak najlepiej trafiało ono w potrzeby związane z BHP w zakładzie.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – wymagane odrębnymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej; Szkolenia te są realizowane w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym (ćwiczenia).

– Szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej – w każdym zakładzie należy określić osoby odpowiedzialne za pierwszą pomoc przedlekarską – właśnie takim pracownikom dedykujemy wymienione szkolenie, na takim szkoleniu wyłożona jest część teoretyczna (podstawy traumatologii – wiedzy o urazach, omówienie konkretnych sytuacji teoretycznych z zastosowaniem treści audiowizualnych filmy, a także część z ćwiczeniami praktycznymi z resuscytacji krążeniowo – oddechowej, opatrywania ran, ratowania osób w różnych sytuacjach losowych.

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i materiały pozwalają odpowiednio określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oceniamy ryzyko na dowolnych wskazanych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, szkodliwości i uciążliwości, zagrożeń biologicznych, z uwzględnieniem wydatku energetycznego pracy, przez to firma – nasz Klient – nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez PIP / Sanepid w trakcie ewentualnej kontroli.

Wypadki w pracy – postępowania powypadkowe

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach:

– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;

– wypadkach w drodze do pracy i z pracy

– wypadkach uczniów, stażystów

– wypadkach osób spoza zakładu.

W ramach postępowania powypadkowego, możemy także reprezentować przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie związanym z BHP (na przykład gdy PIP i Prokuratura prowadzą odrębne postępowania po wypadkach ciężkich, śmiertelnych, bądź zbiorowych).

Przygotowanie do kontroli z PIP, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również zakłady do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.