BHP Chorzów 796 341 642

BHP Chorzów

Firmom z Chorzowa oferujemy nastepujące usługi:

  • Kompleksową obsługę firm z zakresu BHP.
  • Przygotowanie firm do kontroli z Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej.
  • Sporządzenie szeroko rozumianej dokumentacji z zakresu BHP.
  • Sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zadzwoń po ofertę:

796 341 642

lub odwiedź nas w naszym oddziale w Chorzowie – szczegóły w dziale kontakt.

Adres biura w Chorzowie:

Invest Park Hajduki

ul. Stalowa 17, lokal 303

41-506 Chorzów

Poszczególne usługi:

  • Obsługa z zakresu BHP na zasadzie abonamentu – przejmujemy na siebie zadania służby BHP w zakładzie, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwe jest ustalenie dodatkowych zadań po naszej stronie (nie określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu), jak na przykład wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej, cykliczne prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Szkolenia BHP: wstępne ogólne, okresowe w formie stacjonarnej, oraz w formie e-learningu.
  • Dokumenty z zakresu BHP: oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP, instrukcje bezpiecznego wykonania robót ibwr, inne.
  • Dokumenty z zakresu ochrony przeciwpożarowej: instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, instrukcje postępowania na wypadek pożaru, dokumentacje zabezpieczenia przed wybuchem.
  • Postępowania powypadkowe po wypadkach w pracy, w drodze do/z pracy.