BHP Ciasna

Pełen zakres usług BHP – Ciasna:

Zadania BHP w Ciasnej

Główna oferta to pełne wykonanie obowiązków służby BHP na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy złożoną ze specjalistów BHP ze znacznym stażem, jednocześnie firma nie jest obarczona takimi wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w Ciasnej

W Ciasnej i okolicznych miejscowościach prowadzimy szkolenia:
Szkolenia wstępne ogólne BHP, jakie powinni odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danej firmie;
Okresowe BHP: ich tematykę każdorazowo omawiamy z osobą decyzyjną, by idealnie trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w danej firmie.
Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – w każdej firmie trzeba skierować osoby do udzielania pierwszej pomocy – przede wszystkim takim osobom dedykujemy nasze szkolenie, na tym szkoleniu ujęta jest część teoretyczna (podstawy traumatologii – wiedzy o urazach, przedyskutowanie konkretnych przypadków teoretycznych, również z zastosowaniem treści audiowizualnych prezentacje multimedialne), oraz część z ćwiczeniami praktycznymi kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.

Ocena ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją – firmy z Ciasnej

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy z uwzględnieniem panującej na nich organizacji pracy, szkodliwości, zagrożeń biologicznych, z uwzględnieniem wydatku energetycznego pracy. Nasza dokumentacja spełnia wszelkie wymagane standardy wskazane dla procesu oceny ryzyka dla stanowisk pracy.

Postępowania po wypadkach w przedsiębiorstwach z Ciasnej

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować zakład – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP, Sanepid, Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie jednostek z Ciasnej do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również zakłady do kontroli z PIP, PIS (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czas, jaki do niej pozostał.

Pełna oferta tutaj: profesjonalne usługi BHP dla firm z Ciasnej i innych miejscowości powiatu lublinieckiego