BHP Dobrzeń Wielki

Pełny nadzór z zakresu BHP w Dobrzeniu Wielkim:

Szkolenia BHP

W Dobrzeniu Wielkim i pobliskich miejscowościach wykonujemy szkolenia:

Wstępne BHP

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy

Zadania służb BHP w Dobrzeniu Wielkim – służba BHP

Oferujemy pełną realizację zadań służby Bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia.
Co zyskuje pracodawca?
Profesjonalną służbę BHP złożoną ze specjalistów ze znacznym stażem. Zarazem nie musi ponosić tak znacznych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

BHP Dobrzeń Wielki P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Potrzebujesz szkolenia BHP, lub szukasz kogoś, kto poprowadzi u Ciebie w firmie sprawy BHP?

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Dobrzeń Wielki - profesjonalny serwis BHP w Dobrzeniu Wielkim

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Dobrzeń Wielki – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedlekarskiej:

Ryzyko zawodowe – ocena – pełna dokumentacja

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają odpowiedni określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.Oceniamy ryzyko na wszystkich zleconych stanowiskach pracy z uwzględnieniem panującej na nich organizacji pracy, uciążliwości, czynników biologicznych, z uwzględnieniem kosztu energetycznego pracy. Nasza dokumentacja spełnia wszelkie wymagane prawem standardy wskazane dla procedur oceny ryzyka zawodowego.


Potrzebujesz usług BHP w innej miejscowości województwa opolskiego? Sprawdź te lokalizacje:


Postępowania po wypadkach w firmach z Dobrzenia Wielkiego

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach stażystów, praktykantów- wypadkach osób spoza zakładu. Jako element usługi, możemy również reprezentować zakład – naszego klienta przed organami państwowymi, jak PIS – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie jednostek z Dobrzenia Wielkiego do kontroli z PIP, PIS

Przygotowujemy również zakłady do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Sprawdź naszą ofertę BHP