BHP Gliwice 796 341 642

BHP Gliwice

Usługi z zakresu BHP – Gliwice – zadzwoń 796 341 642

Zadania służby BHP

Podstawowa oferta kierowana do przedsiębiorców to kompleksowe realizowanie zadań służb BHP na podstawie stałego zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP złożoną z profesjonalistów z długoletnim stażem. Zarazem taki przedsiębiorca nie jest obciążony takimi znacznymi kosztami, jakie wywoływałoby stworzenie służby BHP z ludzi zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia z zakresu BHP:

Na terenie Gliwic, oraz okolic realizujemy szkolenia:

  • wstępne ogólne BHP
  • okresowe BHP dla pracowników fizycznych / robotniczych
  • okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach biurowych
  • okresowe BHP na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
  • okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja BHP i PPOŻ:

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP i instrukcje bezpiecznego wykonania robót na każde wskazane stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiednio zredagować te dokumenty, tak, by organy nadzoru nad warunkami pracy nie podważały ich zapisów.

Wypadki w pracy – postępowania powypadkowe

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:

– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych

– wypadkach w drodze do pracy i z pracy

– wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu

– wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta.

W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować pracodawcę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie przedsiębiorstw z Gliwic do kontroli z Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Sanepid-u

Przygotowujemy również zakłady do kontroli z PIP, PSP, PIS – w zakresie związanym z BHP i PPOŻ; w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.