BHP Gogolin

Pełen zakres usług BHP Gogolin:

Służba BHP w Gogolinie – outsourcing

Służba BHP Gogolin P.W. LJM Leszek Maruszczyk Zasadniczą ofertę stanowi pełne realizowanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia.

BHP: szkolenia, usługi: Zadzwoń!

+48 602 718 659

Co zyskuje pracodawca?
Profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze profesjonalistów ze znacznym stażem. Zarazem taki przedsiębiorca nie musi ponosić tak dużych kosztów, jakie generowałoby stworzenie komórki BHP z ludzi zatrudnionych na umowę.

Szkolenia BHP Gogolin:

Szkolenie wstępne BHP Gogolin P.W. LJM Leszek MaruszczykW Gogolinie i okolicach przeprowadzamy szkolenia:

Szkolenia wstępne ogólne BHP

Szkolenia okresowe z BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Ryzyko zawodowe – ocena – pełna dokumentacja – zakłady z Gogolina

Ocena ryzyka Zawodowego na stanowisku pracy w Gogolinie P.W. LJM Leszek MaruszczykWykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy..

Postępowania powypadkowe w zakładach pracy z Gogolina

Dokumentacja powypadkowa - wypadki przy pracy - Gogolin P.W. LJM Leszek MaruszczykProwadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, możemy także reprezentować pracodawcę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Sanitarna – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie jednostek z Gogolina do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowanie dokumentów BHP do kontroli z PIP P.W. LJM Leszek MaruszczykPrzygotowujemy również pracodawców do kontroli z PIP, PIS (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.


Potrzebujesz usług BHP w innej miejscowości? Sprawdź te lokalizacje:


Zapraszamy do kontaktu, bądź po więcej informacji do szczegółowej oferty BHP