Szkolenia BHP Herby

BHP Herby

Pełen zakres usług BHP Herby:

Serwis BHP w Herbach

Główna oferta naszej firmy to całościowe wykonanie obowiązków służby BHP na zasadzie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP złożoną ze specjalistów BHP z długoletnim stażem, jednocześnie nie jest obarczona takimi znacznymi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy:

Na terenie Herb i okolicznych miejscowości realizujemy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP, które powinni ukończyć nowi pracownicy;
Szkolenia okresowe z BHP: ich zakres i tematykę każdorazowo konsultujemy z osobą decyzyjną, by precyzyjnie trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w zakładzie.
Szkolenia z pomocy przedlekarskiej – w każdym zakładzie powinny być wskazane osoby odpowiedzialnych za pierwszą pomoc. Szczególnie do takich osób kierujemy ofertę szkolenia z pierwszej pomocy. Na tym kursie zaprezentowana jest część teoretyczna (podstawy traumatologii, przedyskutowanie różnych sytuacji teoretycznych, również z zastosowaniem materiałów audiowizualnych prezentacje, filmy), a także część z ćwiczeniami kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.

Ocena ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją – przedsiębiorstwa z Herb

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz wskazać środki ochronne adekwatne do możliwości przedsiębiorstwa, a jednocześnie w pełni skuteczne., przez to przedsiębiorca nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez PIP w trakcie ewentualnej kontroli.

Postępowania powypadkowe w firmach z Herb

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach:
– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
– wypadkach w drodze do pracy i z pracy
– wypadkach stażystów, praktykantów
– wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta.
Jako element usługi, reprezentujemy także zakład – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIS – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców z Herb do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy również pracodawców do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

BHP Herby – pełna oferta >>KLIK<<