BHP Izbicko

Usługi BHP w Izbicku – pełen zakres

Służba BHP dla firm z Izbicka

Bezpieczna praca – BHP w Izbicku

Nadzór BHP dla firm z Izbicka

Przepisy dopuszczają, by w firmach zadania służby BHP wypełniali specjaliści z zewnątrz, oferujemy zatem pełną realizację spraw BHP na zasadzie outsourcingu, co zmniejsza dla pracodawcy koszty utrzymania komórki BHP.

Nadzór i szkolenia BHP:

+48 602 718 659

 

Szkolenia BHP Izbicko

Oferujemy
– Szkolenia wstępne ogólne BHP, przepisy wymagają, by przeszedł je każdy pracownik po podjęciu zatrudnienia.

– Szkolenia okresowe BHP: program i zakres szkolenia okresowego zawsze jest ustalany z pracodawcą, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby zakładu związane z BHP.

– Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – Pracodawcy mają prawny obowiązek wyznaczyć w zakładach pracy osoby do udzielania pierwszej pomocy, My zaś oferujemy skuteczne szkolenia z tego zakresu

Izbicko: Ocena ryzyka

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich  stanowisk pracy. W ocenach uwzględniamy rzeczywiste warunki panujące na stanowisku pracy, proponujemy środki ochronne, które są skuteczne, a nie koniecznie drogie dla pracodawców.

Wypadki przy pracy – dokumentacja dla firm z Izbicka

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe, także postępowania po tzw. „trudnych przypadkach”. W ramach obsługi powypadkowej pracodawcy możemy – na jego życzenie – reprezentować firmę przed organami nadzoru nad warunkami pracy (Prokuratura, Inspekcja Pracy – np. po wypadkach ciężkich i śmiertelnych).

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz:

Przygotowanie do kontroli PIP: Izbicko

Przygotowujemy firmy pracy do kontroli PIP w w przypadku niespodziewanych kontroli, lub w trybie dokładnym – kiedy do kontroli pozostał dłuższy czas / jest ona od jakiegoś czasu zaplanowana (np. rekontrole zapowiedziane zaraz po pierwszej kontroli).

Kliknij tutaj, by sprawdzić pełną ofertę z zakresu BHP dla zakładów z terenu Izbicka i okolic.