BHP Kalety

BHP Kalety – pełen zakres usług

Usługi i nadzór BHP, szkolenia BHP i pierwsza pomoc - Kalety

Nadzór i pełna obsługa BHP – Kalety

Przedsiębiorcom z Kalet i okolic proponujemy kompleksowe prowadzenie zadań z zakresu BHP – zgodnie z aktualnymi przepisami zadania służby BHP mogą być wykonywane przez specjalistę BHP spoza firmy.

Szkolenia BHP w Kaletach

Oferujemy
– Szkolenia wstępne ogólne BHP, które powinny przejść osoby przyjmowane do pracy w pierwszym dniu zatrudnienia;

– Szkolenia okresowe BHP: ich zakres i poszczególne tematy poruszane na szkoleniu, są każdorazowo uzgadniane z pracodawcą lub inną osobą decyzyjną; Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tematyki szkolenia dla grupy pracowniczej.

Wykonujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych na własnych, ciekawych materiałach szkoleniowych: dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pracownicy fizyczni), dla pracowników administracyjno – biurowych, dla kadry inżynieryjno – technicznej, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

– Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – Ofertę szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej kierujemy przede wszystkim do pracowników, którym pracodawca wyznaczył obowiązek udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku przy pracy, czy innego zagrożenia zdrowia i życia pracowników w firmie. Na naszych szkoleniach są bloki:

– teoretyczny, gdzie omawiamy podstawy udzielania pomocy osobom poszkodowanym

– praktyczny: ćwiczenia z użyciem manekinów, akcesoriów, oraz z pomocą wykładowców lub w parach.

Ocena ryzyka – Kalety

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich  stanowisk pracy, z uwzględnieniem występujących czynników szkodliwych i uciążliwych, oraz z zaproponowaniem skutecznych środków ochronnych. Ocena ryzyka sporządzana jest zgodnie z Polską Normą w tym zakresie, na życzenie klienta możemy ją rozbudować o dodatkowe moduły (szczegółowe opisy w załącznikach, fotografie, schematy i drzewa decyzyjne, diagramy itp.).

Postępowania po wypadkach przy pracy w firmach z Kalet

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe, także jako jednorazowe zlecenie. Przeprowadzamy także postępowania po tzw. „trudnych przypadkach”, jak wypadki ciężkie, zbiorowe, śmiertelne. W ramach oferty obsługi powypadkowej możemy też reprezentować pracodawcę przed organami nadzoru nad warunkami pracy (Prokuratura, Inspekcja Pracy – np. po wypadkach ciężkich i śmiertelnych).

Przygotowanie Kaletańskich firm do kontroli PIP

Przygotowujemy zakłady pracy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w trybie ekspresowym (w przypadku nagłych, niespodziewanych kontroli, na przykład na podstawie donosu), lub dokładnym – kiedy do kontroli pozostał dłuższy czas / jest ona od jakiegoś czasu zaplanowana (np. rekontrole zapowiedziane zaraz po pierwszej kontroli).

Kliknij tutaj, by sprawdzić całą ofertę BHP dla zakładów z Kalet

 

Dodaj komentarz