BHP Kochanowice

Pełen zakres usług BHP Kochanowice – 602 718 659

Serwis BHP w Kochanowicach

Firmom oferujemy kompleksową realizację zadań służby Bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP złożoną ze specjalistów BHP ze znacznym stażem, jednocześnie taki pracodawca nie jest obciążony tak znacznymi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia BHP w Kochanowicach

Na terenie Kochanowic, oraz okolicznych miejscowości przeprowadzamy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP
Okresowe BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją – zakłady z Kochanowic

Oceniamy ryzyko na dowolnych zleconych stanowiskach pracy z uwzględnieniem panującej na nich organizacji pracy, szkodliwości i uciążliwości, zagrożeń biologicznych, z uwzględnieniem wydatku energetycznego pracy. Nasza dokumentacja spełnia wszystkie konieczne standardy wskazane dla procedur oceniania ryzyka.

Postępowania po wypadkach w przedsiębiorstwach z Kochanowic

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach:
– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
– wypadkach w drodze do pracy i z pracy
– wypadkach praktykantów
– wypadkach osób spoza zakładu.
W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować firmę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie firm z Kochanowic do kontroli z PIP, PIS

Przygotowujemy również zakłady do kontroli z PIP, PIS (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czas, jaki do niej pozostał.

BHP Kochanowice – pełna oferta usług BHP

Dodaj komentarz