Szkolenia BHP Koszęcin P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Koszęcin

Kompleksowe usługi z zakresu BHP – Koszęcin

Szkolenia BHP w Koszęcinie

W Koszęcinie, oraz sąsiednich miejscowościach prowadzimy szkolenia:
Szkolenia wstępne ogólne BHP
Szkolenia okresowe z BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ryzyka zawodowego – pełna dokumentacja

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają starannie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.

Służba BHP – Koszęcin

Podstawową ofertę stanowi całościowe wykonanie obowiązków służb BHP na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną ekipę do zadań BHP złożoną ze specjalistów BHP ze znacznym stażem. Zarazem taki przedsiębiorca nie jest obarczony tak znacznymi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

BHP Koszęcin - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Wypadki przy pracy – postępowania powypadkowe

W Koszęcinie i pobliskich miejscowościach prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:
– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
– wypadkach w drodze do pracy i z pracy
– wypadkach uczniów, praktykantów
– wypadkach osób spoza zakładu.
W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także pracodawcę – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie jednostek z Koszęcina do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również pracodawców do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, PIS – w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

BHP – nadzór i usługi – zobacz całą ofertę