BHP Krupski Młyn P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Krupski Młyn

Pełen zakres usług BHP dla firm z Krupskiego Młyna:

Służba BHP – Krupski Młyn

Oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań służby BHP na podstawie zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy złożoną ze specjalistów z długoletnim doświadczeniem. Zarazem taki pracodawca nie jest obciążona takimi wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją – Krupski Młyn

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają odpowiedni określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oceniamy ryzyko na wszystkich wskazanych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, czynników szkodliwych, uciążliwości, zagrożeń biologicznych, z uwzględnieniem wydatku energetycznego pracy.

Wypadki przy pracy – postępowania powypadkowe – Krupski Młyn

Dokumentacja powypadkowa - wypadki przy pracy - Krupski Młyn P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów, praktykantów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także zakład – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców z Krupskiego Młyna do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy także zakłady pracy do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u – w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w Krupskim Młynie

Na terenie Krupskiego Młyna, oraz okolic prowadzimy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP

Okresowe z BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy

Sprawdź pełną ofertę z zakresu BHP lub skontaktuj się z Nami: 602 718 659