BHP Leśnica

Leśnica: BHP – pełen pakiet usług

BHP Leśnica - profesjonalne usługi BHP - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Usługi BHP w Leśnicy to:

Obsługa BHP – Leśnica

Oferujemy pełną obsługę z zakresu BHP, w tym prowadzenie dokumentacji, reprezentowanie pracodawców przed organami nadzoru nad warunkami pracy w sprawach związanych z BHP. Ponadto przedsiębiorcom oferujemy:

Szkolenia BHP – w Leśnicy, lub innym, wskazanym miejscu

Szukasz szkoleń BHP, lub usług BHP? Zadzwoń!

+48 602 718 659

Na terenie leśnickich firm możemy zorganizować:
– Szkolenia wstępne ogólne BHP, które powinni przejść nowi pracownicy;

– Szkolenia okresowe BHP: dla pracowników z większym stażem u danego pracodawcy.

Wykonujemy szkolenia okresowe dla grup pracowników:

  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych (pracownicy fizyczni)
  • dla pracowników administracyjno – biurowych
  • dla kadry inżynieryjno – technicznej
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

W trakcie szkoleń prezentujemy ciekawe materiały audiowizualne, których tematyka i zakres zawsze jest ustalany z pracodawcą lub osobą decyzyjną, przed rozpoczęciem szkolenia.

– Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie wyróżniamy:
– część teoretyczną – omawiamy podstawy udzielania pomocy osobom poszkodowanym (podstawy diagnostyki, traumatologii, sposoby opatrywania ran, informacje teoretyczne o sposobach udzielania pomocy w różnych przypadkach medycznych, w szczególności związanych z wykonywaną pracą)

– część praktyczną, gdzie na ćwiczeniach kursanci mają okazję utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – Leśnica

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego dla dowolnych stanowisk pracy, zgodnie z najnowszymi trendami. Efektem przeprowadzonej oceny ryzyka jest dokumentacja wraz z zaproponowanymi skutecznymi środkami chroniącymi pracowników przed zagrożeniami.

Leśnica – wypadki w pracy

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe po wypadkach:

  • lekkich
  • ciężkich
  • zbiorowych
  • śmiertelnych
  • wypadkach osób nie będących pracownikami (praktykanci, stażyści, osoby trzecie, zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
  • wypadkach w drodze do pracy i z pracy

„Pogotowie BHP” w Leśnicy – przygotowanie do kontroli PIP

W zakres naszych usług wchodzi także przygotowanie do kontroli PIP, PIS, ITD, Prokuratury, w zakresie związanym z BHP. Służymy także pomocą (doradztwo, pomoc prawna) w trakcie kontroli i innych procedur wymienionych instytucji, oraz w postępowaniach sądowych (Sądy Pracy, sprawy karne związane z Prawem Pracy) – w zakresie Prawa Pracy i BHP / Ergonomii.

BHP Leśnica – kliknij tu by poznać pełną ofertę BHP.

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz: