BHP Łubniany

Nadzór z zakresu BHP – Łubniany:

Zadania BHP – Łubniany

Oferujemy pełną realizację zadań BHP na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę BHP złożoną ze pracowników z długoletnim stażem. Zarazem nie ponosi tak dużych kosztów, jakie generowałoby utworzenie służby bezpiecznej pracy z ludzi zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy Łubniany

W Łubnianach i na terenie pobliskich miejscowości przeprowadzamy szkolenia:
Wstępne BHP i PPOŻ
Okresowe BHP iPPOŻ
Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Potrzebujesz szkoleń BHP?

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

telefon:
+48 602 718 659

Ocena ryzyka wraz z dokumentacją – firmy z Łubnian

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i materiały pozwalają odpowiednio określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także zaproponować środki zmniejszające ryzyko stosowne do możliwości przedsiębiorstwa – przy tym całkowicie skuteczne. Nasza dokumentacja spełnia wszelkie wymagane prawem standardy określone dla procesu oceny ryzyka dla stanowisk pracy.

Postępowania po wypadkach w zakładach pracy z Łubnian

Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, możemy także reprezentować firmę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie przedsiębiorstw z Łubnian do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także zakłady do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy) z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz:

Usługi BHP Łubniany i inne miejscowości powiatu opolskiego