BHP Murów

Pełen zakres usług BHP – Murów:

Służba BHP w Murowie

Oferujemy kompleksową realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę BHP składającą się ze specjalistów ze znacznym stażem. Zarazem nie musi ponosić tak znacznych kosztów, jakie wywoływałoby utworzenie komórki bezpieczeństwa i higieny pracy z ludzi zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia z zakresu BHP w Murowie

Potrzebujesz szkoleń BHP?

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

telefon:
+48 602 718 659

Na terenie Murowa, oraz okolicznych miejscowości prowadzimy szkolenia:
Szkolenia wstępne ogólne BHP, które muszą odbyć nowi pracownicy;
Okresowe z BHP: zakres i program szkolenia BHP okresowego zawsze omawiamy z pracodawcą lub osobą decyzyjną, aby idealnie trafiało ono w potrzeby związane z bezpieczeństwem w zakładzie;
Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – w każdej firmie powinno się wyznaczyć osoby odpowiedzialne za pierwszą pomoc przedlekarską. Właśnie do takich pracowników kierujemy ofertę szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, na tym kursie ujęta jest część zawierająca teorię (podstawy traumatologii, przedyskutowanie różnych sytuacji teoretycznych, również z użyciem treści audiowizualnych, jak np. prezentacje), a także część praktyczna, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją – zakłady z Murowa

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także zaproponować środki zmniejszające ryzyko adekwatne do możliwości pracodawcy.

Postępowania powypadkowe w przedsiębiorstwach z Murowa

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, reprezentujemy również firmę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP – w zakresie związanym z BHP.

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz:

Przygotowanie przedsiębiorstw z Murowa do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / okres czasu, jaki do kontroli pozostał.

Zobacz naszą pełną ofertę BHP.

P.W. LJM na Facebooku / BHP Murów – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP: