BHP Ozimek

Oferujemy usługi z zakresu BHP dla firm z Ozimka:

Outsourcing BHP – Ozimek

Firmom z Ozimka i okolic oferujemy pełne wykonanie zadań służb BHP – przepisy dopuszczają, by zadania służby BHP były wykonywane przez specjalistę spoza zakładu na podstawie odrębnej umowy.

Potrzebujesz szkoleń BHP, lub szukasz profesjonalistów od BHP?

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Ozimek - profesjonalny serwis BHP w Ozimku

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Ozimek – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP:

Szkolenia BHP – Ozimek

Specjalista BHP Ozimek
Oferujemy
Szkolenia wstępne BHP i PPOŻ, które powinny być wykonane w pierwszym dniu zatrudnienia nowego pracownika, a także po powrocie pracownika do zakładu, przy nieciągłości zatrudnienia.

Szkolenia okresowe BHP i PPOŻ: dla wszystkich grup pracowniczych: dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pracownicy fizyczni), dla pracowników administracyjno – biurowych, dla kadry inżynieryjno – technicznej, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – teoretyczne, wraz z ćwiczeniami praktycznymi; szkolenie dedykowane jest dla osób, które pracodawca wyznaczył do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ocena ryzyka – Ozimek

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich  stanowisk pracy, z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych, oraz z zaproponowaniem skutecznych środków ochronnych.

Ocena ryzyka Zawodowego na stanowisku pracy P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Postępowania powypadkowe – Ozimek

Oferujemy przeprowadzenie postępowania powypadkowego, także jako jednorazowe zlecenie. Przeprowadzamy także postępowania powypadkowe w tzw. „trudnych przypadkach”.

Dokumentacja powypadkowa - wypadki przy pracy P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Przygotowanie firm z Ozimka do kontroli PIP

Oferujemy przygotowanie firm do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w trybie ekspresowym (w przypadku nagłych, niespodziewanych kontroli), lub dokładnym – kiedy kontrola jest planowana od pewnego czasu.

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz:

Sprawdź naszą pełną ofertę z zakresu BHP dla firm z Ozimka