BHP Polska Cerekiew

Nadzór z zakresu BHP – Polska Cerekiew:

Zadania BHP – Polska Cerekiew

Oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań BHP na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę BHP składającą się ze specjalistów BHP ze znacznym stażem, jednocześnie taka firma nie jest obarczona tak znacznymi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia BHP Polska Cerekiew

W Polskiej Cerekwi i okolicznych miejscowości wykonujemy szkolenia:
Wstępne BHP
Okresowe z BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Potrzebujesz szkoleń BHP, lub usług BHP? Zadzwoń!

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

telefon:
+48 602 718 659

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją – Polska Cerekiew

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają odpowiednio określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz wskazać środki ochronne stosowne do możliwości firmy. Przez to przedsiębiorca nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Wypadki w pracy – postępowania powypadkowe Polska Cerekiew

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, możemy także reprezentować pracodawcę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Pracy – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie jednostek z Polskiej Cerekwi do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również firmy do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czas, jaki do niej pozostał.

BHP Polska Cerekiew i inne miejscowości powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego – kliknij, by zobaczyć pełną ofertę

Szukasz usług BHP w innym mieście? Sprawdź: