BHP Siemianowice Śląskie

BHP Siemianowice Śląskie

Pełen zakres usług BHP – Siemianowice Śląskie:
796 341 642

Firmom z Siemianowic Śląskich oferujemy profesjonalne usługi BHP i PPOŻ, w tym między innymi:

Służba BHP

Oferujemy kompleksową realizację zadań związanych z Bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie zlecenia.

Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę BHP złożoną z pracowników z długoletnim doświadczeniem. Zarazem taka firma nie ponosi tak wysokich kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

W naszym teamie mamy:

  • głównych specjalistów BHP,
  • specjalistów BHP,
  • starszych inspektorów BHP,
  • inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • certyfikowanych instruktorów pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Tak więc niedyspozycja któregokolwiek z Nas nie spowoduje, że nie będziemy mogli dla Klienta realizować zadań służby BHP.

Szkolenia z zakresu BHP:

W Siemianowicach Śląskich i okolicach prowadzimy szkolenia:

Wstępne BHP, jakie muszą odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danej firmie;

Szkolenia okresowe z BHP: program szkolenia BHP okresowego każdorazowo ustalamy z pracodawcą, żeby idealnie trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w danej firmie.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – w każdym zakładzie wymagane jest określenie pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc przedmedyczną – szczególnie takim pracownikom dedykujemy wymienione szkolenie, na tym kursie przedstawiona jest część teoretyczna (podstawy wiedzy o urazach, przedyskutowanie konkretnych sytuacji teoretycznych, również z użyciem treści audiowizualnych filmy), oraz część z ćwiczeniami praktycznymi, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Szkolenia z zakresu ochrony ppoż – w trakcie tych szkoleń dzielimy się z kursantami wiedzą teoretyczną, prowadzimy takie szkolenia także w części praktycznej.

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz zaproponować środki ochronne stosowne do możliwości pracodawcy..

Postępowania po wypadkach w firmach z Siemianowic Śląskich

Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:

– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;

– wypadkach w drodze do pracy i z pracy

– wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu

– wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta.

Jako element usługi, reprezentujemy również przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców z Siemianowic Śląskich do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej

Przygotowujemy również firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, PIS (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy), PSP z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.