BHP Sosnowiec - zadzwoń po usługi BHP 796 341 642

BHP Sosnowiec

Usługi z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej i ochrony przeciwpożarowej dla firm z Sosnowca.

Zadzwoń!

Aneta Kaczmarczyk

telefon:
+48 796 341 642

BHP Sosnowiec – co oferujemy?

Szkolenia:

 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe, w formie stacjonarnej i na zasadzie e-learningu.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Usługi kompleksowe – tworzenie służby BHP u klienta.

Dokumenty z zakresu BHP:

 • Oceny ryzyka zawodowego.
 • Instrukcje BHP.
 • Instrukcje bezpiecznego wykonania robót IBWR.
 • Instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Instrukcje potępowania na wypadek pożaru.
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego IBP.
 • Dokumenty do ZUS i Urzędu Statystycznego – związane z BHP.
 • Dokumentacje powypadkowe.
 • Dokumentacje oceny minimalnych, bądź zasadniczych wymagań dla maszyn w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.
 • Wykazy i załączniki do regulaminu pracy – z zakresu BHP.
 • Opinie i analizy.

Przygotowanie do kontroli i udział w kontrolach z:

Masz pytania? Odwiedź dział kontakt.