BHP Sucha

BHP Sucha – usługi BHP

Sucha - BHP

Pełna oferta usług z zakresu BHP dla firm z Suchej

Sucha – pełna obsługa BHP

Przedsiębiorstwom z Suchej koło Strzelec Opolskich oferujemy pełne prowadzenie zadań z zakresu BHP – obecne przepisy Prawa Pracy zezwalają, by zadania służby BHP były wykonywane przez specjalistę BHP spoza zakładu.

Potrzebujesz usług BHP, lub szkoleń BHP? Zadzwoń!

+48 602 718 659

 

Szkolenia BHP – firmy z Suchej koło Strzelec Opolskich

W skład oferty szkoleń BHP wchodzą:
– Szkolenia wstępne BHP, wymagane przez przepisy dla pracowników nowo przyjętych

– Szkolenia okresowe BHP: zgodnie z nazwą, odbywają się periodycznie, z podziałem na grupy pracownicze; Na naszych szkoleniach znajdziesz ciekawe materiały i treść szkolenia dopasowaną do potrzeb zakładu i jego pracowników.

– Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej –  skład oferty wchodzą: część teoretyczna, na której omawiane są różne przypadki medyczne (ze szczególnym naciskiem na takie, które są najbardziej prawdopodobne w danym zakładzie), nasi wykładowcy zachęcają uczestników do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, dzięki czemu teoria zapada głębiej w pamięć; Sprawdzeniem wiedzy teoretycznej są ćwiczenia praktyczne – w parach i na manekinie.

Sucha – Ocena ryzyka zawodowego

Sporządzimy ocenę ryzyka dla dowolnego stanowiska pracy, z uwzględnieniem występujących czynników szkodliwych i uciążliwych, oraz z zaproponowaniem skutecznych środków ochronnych, które przy okazji nie drenują kieszeni pracodawcy.

Sucha – postępowania po wypadkach przy pracy

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dodatkowo dzięki naszej elastyczności możemy to zrobić w miejscach i terminach dogodnych dla wszystkich uczestników postępowania powypadkowego:

– pracodawcy

– poszkodowanych

– świadków wypadku

Podejmiemy się także postępowań po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych.

Przygotowanie do kontroli PIP

Przygotowujemy zakłady do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie związanym z BHP, ponadto reprezentujemy pracodawcę (na jego życzenie) podczas kontroli, przed organami nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, ITD, Prokuratura, Sądy).

Kliknij tutaj, by zobaczyć szczegółową ofertę BHP dla przedsiębiorców z Suchej

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz: