BHP Świętochłowice

BHP Świętochłowice

BHP Świętochłowice – zadzwoń 796 341 642

Dla firm ze Świętochłowic oferujemy:

  • Kompleksową obsługę z zakresu BHP i PPOŻ – usługa realizowana będzie przez specjalistów BHP, starszych inspektorów BHP, instruktorów pierwszej pomocy przedlekarskiej i inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Mocne strony tej oferty to: mniejsze koszty w porównaniu z „tradycyjną” służbą BHP, składającą się z pracowników danej firmy, realizację zadań przez osoby zajmujące się tylko tematami BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy przedlekarskiej (często pracownikom etatowym „dokłada się” zadania służby BHP, przez co jakość działań takiej służby cierpi), nieprzerwane wykonywanie powierzonych zadań, również w okresach zwiększonej zachorowalności (jeśli jedno z Nas zachoruje, zadania może poprowadzić kolejna osoba).
  • Szkolenia BHP: wstępne ogólne, okresowe dla pracowników robotniczych, administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych, pracodawców i kadry kierowniczej.
  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej i ochrony przeciwpożarowej.
  • Dokumentacja BHP – tym instrukcje BHP, instrukcje bezpiecznego wykonania robót, instrukcje postępowania na wypadek pożaru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacje zabezpieczenia przed wybuchem, opinie z zakresu BHP i wiele innych.
  • Postępowania powypadkowe – na wezwanie wykonujemy całe postępowanie zakończone kompletem niezbędnej dokumentacji, potrzebnej między innymi do ZUS, Urzędu Statystycznego, a w razie wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych także do Inspekcji Pracy i Prokuratury.
  • Jednorazowe przygotowanie z zakresu BHP – tę usługę kierujemy do mniejszych przedsiębiorców, którzy nie chcą, lub nie mogą pozwolić sobie na stałą współpracę rozliczaną ryczałtem.
  • Przygotowanie do kontroli z Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, bądź Inspekcji Sanitarnej, udział w takiej kontroli (na życzenie klienta).