BHP Toszek

BHP Toszek

Zadzwoń po ofertę na usługi BHP –


796 341 642

Firmom z Toszka oferujemy usługi z zakresu BHP i PPOŻ:

  • Szkolenia: BHP wstępne i okresowe, z ochrony przeciwpożarowej, z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Pełną obsługę z zakresu BHP i PPOŻ – czyli utworzenie służby BHP na podstawie stałej umowy.
  • Sporządzanie dokumentów z zakresu BHP i PPOŻ: Instrukcji BHP, bezpiecznego wykonania robót, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ocen ryzyka zawodowego i ocen zagrożenia wybuchem, regulaminów i wykazów, innych dokumentów.
  • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych – po wypadkach przy pracy, zrównanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy / z pracy.
  • Pomoc przy kontrolach organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, PSP, prokuratura, UDT, służba celno – skarbowa).