BHP Turawa

Pełen zakres usług BHP dla firm z Turawy – outsourcing BHP:

Służba BHP w Turawie

Główną nasza ofertę stanowi pełne wykonanie zadań służb BHP na podstawie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze profesjonalistów ze znacznym stażem, jednocześnie taka firma nie ponosi tak znacznych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

BHP Turawa - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Szkolenia BHP

W Turawie, oraz sąsiednich miejscowości przeprowadzamy szkolenia:

Wstępne BHP, jakie muszą przejść nowi pracownicy;

Szkolenia okresowe z BHP: zakres szkolenia BHP okresowego zawsze ustalamy z pracodawcą lub osobą decyzyjną, żeby jak najlepiej trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w danej firmie.

Potrzebujesz szkoleń BHP?

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

telefon:
+48 602 718 659

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – w każdej firmie konieczne jest wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc – szczególnie tym pracownikom dedykujemy nasze szkolenie. Na tym kursie pokazana jest część teoretyczna (podstawy traumatologii, przedyskutowanie różnych przypadków teoretycznych, także z zastosowaniem materiałów audiowizualnych filmy), a także część z ćwiczeniami praktycznymi kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.

Ocena ryzyka – pełna dokumentacja – zakłady z Turawy

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także wskazać środki ochronne adekwatne do możliwości firmy, a przy tym w pełni skuteczne. Oferowana dokumentacja spełnia wszelkie wymagane standardy określone dla procesu oceniania ryzyka dla stanowisk pracy

Wypadki przy pracy – postępowania powypadkowe

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, reprezentujemy również firmę – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie zakładów z Turawy do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także zakłady do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Jeśli nasza oferta spełnia twoje wymagania – skontaktuj się z nami;

Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji – sprawdź naszą kompleksową ofertę z zakresu BHP

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz: