BHP Walce

Fachowy nadzór z zakresu BHP dla firm z Walców:

+48 602 718 659

Serwis BHP w Walcach

Główna nasza oferta to kompleksowe wykonanie obowiązków służby BHP na zasadzie zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Komórkę BHP składającą się ze profesjonalistów ze znacznym stażem, jednocześnie firma nie jest obarczona tak znacznymi kosztami, jakie powodowałoby utworzenie komórki BHP z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia BHP Walce

Na terenie Walców, oraz pobliskich miejscowości prowadzimy szkolenia:
Szkolenia wstępne ogólne BHP
Szkolenia okresowe BHP
Szkolenia z pomocy przedlekarskiej

Ryzyko zawodowe – ocena – pełna dokumentacja – Walce

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i materiały pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także zaproponować środki ochronne adekwatne do możliwości firmy, a przy tym całkowicie skuteczne. Przez to przedsiębiorca nie musi obawiać się, że zostanie ona podważona przez Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Wypadki przy pracy – postępowania powypadkowe Walce

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować pracodawcę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Pracy, PIS, Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.


Szukasz usług BHP w innej miejscowości? Sprawdź tutaj:


Przygotowanie zakładów z Walców do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także zakłady pracy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę termin kontroli.

BHP: Walce i inne miejscowości powiatu krapkowickiego