Szkolenia BHP Woźniki P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Woźniki

Nadzór z zakresu BHP dla firm z Woźnik:

Serwis BHP – Woźniki

Zasadniczą ofertę stanowi kompleksowe wykonanie zadań służb BHP na zasadzie zlecenia.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań bezpieczeństwa i higieny pracy złożoną ze pracowników z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie taka firma nie jest obarczona tak znacznymi kosztami, jakie powodowałoby utworzenie komórki BHP z ludzi pracujących na umowę o pracę.

Szkolenia BHP

Na terenie Woźnik i pobliskich miejscowości prowadzimy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP
Okresowe BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją – zakłady z Woźnik

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz zaproponować środki ochronne stosowne do możliwości firmy, a przy tym całkowicie skuteczne., dzięki czemu przedsiębiorca nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Państwową Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Wypadki w pracy – postępowania powypadkowe

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach:
– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
– wypadkach w drodze do pracy i z pracy
– wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu
– wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta.
W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować zakład – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie firm z Woźnik do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także firmy do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Usługi BHP – zobacz pełną ofertę