BHP Zabrze

BHP Zabrze

Usługi BHP Zabrze – zadzwoń 796 341 642

Zadania służby BHP w Zabrzu

Oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań związanych z Bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową na podstawie stałego zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy złożoną ze specjalistów BHP z długoletnim stażem. Zarazem jego firma nie jest obciążona takimi znacznymi kosztami, jakie powodowałoby utworzenie komórki BHP z ludzi pracujących na podstawie stosunku pracy.

Szkolenia BHP

Na terenie Zabrza, oraz okolicznych miejscowości przeprowadzamy szkolenia:

  • szkolenia BHP wstępne
  • szkolenia BHP okresowe – stacjonarne
  • szkolenia BHP okresowe – w formie e-learningu
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – w częściach teoretycznej i praktycznej / ćwiczeniowej.

Ocena ryzyka zawodowego i pełna dokumentacja BHP i PPOŻ

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego, instrukcje bezpiecznego wykonania robót, instrukcje BHP na każde wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają rzetelnie zredagować wymagane dokumenty.

Postępowania powypadkowe w firmach z Zabrza

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych, wypadkach w drodze do pracy i z pracy, wypadkach praktykantów, wypadkach osób spoza zakładu. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także zakład – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie firm z Zabrza do kontroli z Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy również pracodawców do kontroli z PSP, PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.