BHP Zawadzkie

Kompleksowe usługi z zakresu BHP – Zawadzkie:

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy / Szkolenia BHP:

Na terenie Zawadzkiego, oraz okolicznych miejscowości przeprowadzamy szkolenia:

  • Szkolenia wstępne ogólne BHP
  • Szkolenia okresowe z zakresu BHP
  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Szukasz szkoleń BHP, lub usług BHP? Zadzwoń!

+48 602 718 659

 

Serwis BHP w Zawadzkiem

Podstawową ofertę stanowi kompleksowe realizowanie obowiązków służby BHP na zasadzie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze specjalistów BHP z długoletnim doświadczeniem. Zarazem taki przedsiębiorca nie jest obciążona takimi znacznymi kosztami, jakie generowałoby utworzenie komórki BHP z ludzi pracujących na umowę o pracę.

Przygotowanie firm z Zawadzkiego do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, PIS

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z PIP, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Ocena ryzyka wraz z dokumentacją – Zawadzkie

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy..

Postępowania powypadkowe w firmach

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach:

  • lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
  • wypadkach w drodze do pracy i z pracy
  • wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu
  • wypadkach osób spoza zakładu.

W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy również zakład – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Inspekcja Sanitarna – w zakresie związanym z BHP

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz:

Pełna oferta BHP – Zawadzkie – TUTAJ