BHP Zbrosławice

Usługi z zakresu BHP Zbrosławice:

Zadania BHP w Zbrosławicach

Firmom oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP złożoną ze specjalistów z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie taki pracodawca nie ponosi takich wysokich kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia z zakresu BHP w Zbrosławicach

W Zbrosławicach i na terenie pobliskich miejscowości przeprowadzamy szkolenia:
Wstępne BHP, które powinni odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danej firmie;
Okresowe z BHP: zakres i program tego szkolenia BHP zawsze omawiamy z pracodawcą lub osobą decyzyjną, żeby jak najlepiej trafiało ono w potrzeby związane z bezpieczeństwem w danej firmie.
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – w każdym przedsiębiorstwie należy przydzielić osoby do udzielania pomocy przedlekarskiej – przede wszystkim tym pracownikom dedykujemy nasze szkolenie. Na tym szkoleniu pokazana jest część zawierająca teorię (podstawy traumatologii – wiedzy o urazach, przedyskutowanie różnych sytuacji teoretycznych, także z użyciem treści audiowizualnych filmy), a także część ćwiczeniowa kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.

Ocena ryzyka wraz z dokumentacją – firmy ze Zbrosławic

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają starannie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz zaproponować środki zmniejszające ryzyko adekwatne do możliwości pracodawcy, a jednocześnie w pełni skuteczne. Oferowana dokumentacja spełnia wszystkie wymagane prawem standardy określone dla procedur oceniania ryzyka zawodowego.

Postępowania po wypadkach w zakładach pracy ze Zbrosławic

Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:
– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;
– wypadkach w drodze do pracy i z pracy
– wypadkach stażystów
– wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta.
W ramach postępowania powypadkowego, możemy także reprezentować przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami państwowymi, jak PIP – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie przedsiębiorstw ze Zbrosławic do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy także zakłady do kontroli z PIP, PIS – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / okres czasu, jaki do niej pozostał.

BHP Zbrosławice i inne miejscowości Śląska – zobacz pełną ofertę.