BHP Zdzieszowice

Nadzór i usługi BHP dla firm ze Zdzieszowic:

Nadzór BHP w Zdzieszowicach

Służba BHP – Zdzieszowice

Główny trzon naszej oferty stanowi kompletne wykonanie zadań służb BHP. Usługę tę wykonujemy na zasadzie outsourcingu. Pracodawca – klient otrzymuje wyspecjalizowaną służbę BHP, w skład której wchodzą doświadczeni specjaliści BHP. Ponadto pracodawca nie ponosi tak wysokich kosztów, jakie byłyby w przypadku służby BHP z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

BHP: szkolenia, usługi, nadzór – zadzwoń!

+48 602 718 659

 

Szkolenia BHP – Zdzieszowice

W Zdzieszowicach i okolicy przeprowadzamy szkolenia:
– Szkolenia wstępne BHP, powinni je odbyć nowo zatrudnieni pracownicy w danym zakładzie pracy;

– Szkolenia okresowe BHP: zakres i program szkolenia BHP okresowego dla firm ze Zdzieszowic zawsze uzgadniamy z pracodawcą / osobą decyzyjną, by jak dokładnie trafiało ono w potrzeby edukacji nt. bezpieczeństwa w firmie.

– Szkolenia z pierwszej pomocy – w każdej firmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – właśnie dla tych pracowników organizujemy nasze szkolenia z pomocy przedmedycznej. Na szkoleniu przedstawiamy część teoretyczną (podstawy pierwszej pomocy / pomocy przedmedycznej / ratownictwa, traumatologii – wiedzy o urazach, w zakresie jest także przeanalizowanie różnych sytuacji teoretycznych, także z użyciem materiałów audiowizualnych), oraz część praktyczną, w której szkoleni sprawdzają wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Ocena ryzyka zawodowego – oferta dla firm ze Zdzieszowic

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych i innych, mogących rzutować na bezpieczeństwo pracownika na jego stanowisku pracy. Zgromadzone przez Nas materiały pozwalają precyzyjnie ocenić ryzyko na każdym stanowisku pracy. Z kolei nasze doświadczenie w wyszukiwaniu optymalnych środków zapobiegających wystąpieniu niebezpieczeństw pozwala Nam zaproponować środki ochronne adekwatne do możliwości (również finansowych) pracodawcy, a przy tym w pełni skuteczne.

Postępowania po wypadkach w pracy w Zdzieszowicach

Przeprowadzamy pełne postępowanie powypadkowe szybko i sprawnie, z zapewnieniem pełnej dokumentacji powypadkowej zgodnej z obecnymi wymogami prawnymi. W ramach postępowania powypadkowego możemy także reprezentować pracodawcę przed organami nadzoru nad warunkami pracy, z którymi może być kontakt przy tzw. „trudnych wypadkach”, to znaczy wypadkach:

  • ciężkich
  • zbiorowych
  • śmiertelnych

Przygotowanie firm ze Zdzieszowic do kontroli PIP, PIS

Przygotowujemy firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Tutaj nasza pełna oferta BHP dla firm ze Zdzieszowic i okolic

Szukasz usług BHP w innym mieście? Sprawdź: