Oferta – BHP

Usługi BHP dla twojej firmy

Oferujemy wykonanie usług BHP na zasadzie outsourcingu, w skład naszej oferty wchodzą między innymi:

 • Szkolenia z zakresu BHP:
  wstępne
  Wymagane dla wszystkich nowo przyjętych pracowników – w pierwszym dniu zatrudnienia
  okresowe
  Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych / fizycznych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i innych, dla kadry inżynieryjno – technicznej, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla służb BHP;
  Wymóg ustawowy odnośnie częstotliwości szkoleń okresowych BHP – co 1-6 lat, zależnie od stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony.
  dodatkowe
  Dodatkowe szkolenia z zakresu BHP mogą być jednym z elementów imprez integracyjnych, bądź funkcjonować jako dodatek do szkoleń z innego zakresu. Są też doskonałym narzędziem profilaktyki wypadków przy pracy.
  Wszystkie szkolenia przeprowadzane są w uzgodnieniu i według programu / życzeń klienta.
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
  W szkoleniach z pierwszej pomocy przedlekarskiej, podobnie jak w pozostałych szkoleniach, stosujemy nowoczesne materiały audiowizualne, także takie, które sami tworzymy. Ponadto na szkoleniach z pierwszej pomocy zawsze przeprowadzamy część praktyczną, by kursant w decydującym momencie nie musiał zastanawiać się, czy teoria ze szkolenia ma odzwierciedlenie w praktyce.
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych
  Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych, także tych trudnych:
  – po wypadkach przy pracy lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych
  – po wypadkach osób nie będących pracownikami zakładu
  – po wypadkach osób zatrudnionych na innej podstawie, niż umowa o pracę
  – po wypadkach w drodze do pracy i z pracy
  Dodatkowo – My nie zostawiamy pracodawcy samego, kiedy po ciężkich, zbiorowych, czy śmiertelnych wypadkach odrębne postępowania prowadzą Państwowa Inspekcja Pracy i Prokuratura.
 • Przygotowanie zakładu do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  Przygotowujemy zakłady zarówno do kontroli PIP niespodziewanych, nagłych, jak i do kontroli zapowiedzianych przez organy nadzoru nad warunkami pracy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Pomoc w tworzeniu niezbędnych dokumentów:
  – instrukcji BHP
  – ocen ryzyka zawodowego
  – regulaminów, umów o pracę, skierowań na badania i innych
  Zawsze na podstawie rzeczywistych warunków w zakładzie, na stanowiskach pracy, na podstawie rzeczywistych potrzeb klienta. Nigdy nie tworzymy dokumentacji przez kopiowanie treści z Internetu.
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie BHP, mające na celu:
  zwiększenie bezpieczeństwa prawnego klienta
  Usługa ta wdrażana jest od początku współpracy z każdą firmą – działa ona tylko wtedy, gdy jest realizowana jeszcze na takim etapie, że nie jest potrzebna.
  zmniejszenie statystyk chorobowych i wypadkowych w zakładzie
  Znaczne ilości chorobowego, to dla pracodawcy koszty świadczeń na rzecz pracowników, którzy nie przynoszą mu korzyści z pracy; Częste wypadki to realne szanse na podniesienie składek ubezpieczeniowych przez ZUS.
  My pomagamy uniknąć tych kosztów.

  – w miarę możliwości zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności, w tym:
  – propozycje rozwiązań technicznych na stanowiskach pracy
  – propozycje zmian w organizacji pracy
  – propozycje zmian w komunikacji pracodawca – kierownik – pracownik

W celu ustalenia szczegółów współpracy z zakresu BHP – zapraszamy na stronę kontakt

Zobacz także, w jakich miastach województw Opolskiego i Śląskiego świadczymy nasze usługi z zakresu BHP