Kandydaci BHP praca w BHP

Służba BHP – rekrutacja

Informacje dla osób ubiegających się o pracę w naszej firmie

BHP – rekrutacja – kogo szukamy?

 1. Osób spełniających wymogi dla służb BHP w zakresie wykształcenia (studia, staż)
 2. Osób komunikatywnych, pracowitych
 3. Osób umiejących zorganizować czas pracy we własnym zakresie
 4. Osób chcących się rozwijać, chętnych do nauki
 5. Umiejących obsługiwać komputer, pakiet office w stopniu podstawowym

Cechy pożądane u kandydatów na specjalistę BHP

 1. Znajomość obsługi komputera w stopniu wyższym, niż podstawowy
 2. Pomysłowość, umiejętności / wiedza tzw. „złotych rączek”
 3. Umiejętność szybkiego uczenia się

Co oferujemy kandydatom na specjalistę BHP / pracownikom?

 1. Nasz czas i wysiłek poświęcony Tobie – byś pracował efektywniej
 2. Pozwalamy, by pracownik miał znaczny wpływ na swoje wynagrodzenie
 3. Nowoczesne i nieszablonowe podejście do spraw związanych z BHP, organizowaniem czasu i sposobu wykonywania pracy
 4. Możliwość zdobycia doświadczenia z zakresu BHP w szerokim spektrum branż
 5. Dla obiecujących kandydatów / pracowników dodatkowe kursy, szkolenia poszerzające ich możliwości w pracy

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o kontakt.

Na podanego maila prześlij CV, skan dyplomu, list motywacyjny, w treści maila napisz dodatkowo, dlaczego chcesz się u Nas pracować.

Zakres obowiązków pracowników – specjalistów BHP, inspektorów BHP:

 • Realizacja wszystkich zadań służb BHP, w tym w szczególności:
 • Prowadzenie szkoleń BHP wstępnych, okresowych, dodatkowych (a także z pierwszej pomocy przedlekarskiej, jeśli kandydat posiada stosowne uprawnienia)
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych po wypadkach pracowników, osób ubezpieczonych, osób trzecich, uczniów w placówkach oświatowych
 • Przeprowadzanie okresowych analiz stanu BHP
 • Dokonywanie okresowych kontroli bezpieczeństwa w zakładach
 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych do szkoleń

Jeśli natomiast:

 1. Nie chcesz się rozwijać, uczyć…
 2. Liczysz na pracę w sztywnych godzinach, bez względu na to, czy coś jest do zrobienia, czy też nie…
 3. Szukasz jedynie „przystanku” na drodze swojej zawodowej kariery…
 4. Na staż wybierasz się, żeby znowu zdobyć kolejny papierek i linijkę tekstu w CV
 5. Nie masz zamiaru samodzielnie organizować czasu pracy i masz zamiar robić tylko to, co zostanie Ci zlecone, bez żadnej inicjatywy z Twojej strony…

W takim wypadku aplikuj do naszej konkurencji 🙂