Archiwa tagu: bhp – magazyn.

Zagrożenia w pracy na magazynie i BHP, by im zapobiec

Zagrożenia w pracy magazyniera

Magazynier to zawód bardzo niejednorodny – zagrożenia z nim związane w olbrzymim stopni zależą od samego magazynowanego towaru oraz warunków jego przechowywania. Są też jednak czynniki zagrożeń wspólne dla większości osób pracujących w tym zawodzie, a artykuł ten stanowi syntezę najważniejszych informacji o najpowszechniejszych zagrożeniach w pracy magazyniera.

Magazynier – jakie zagrożenia?

  1. Urazy mechaniczne. Przyczyną urazów mechanicznych w sensie fizycznym jest doznanie przyspieszeń niemożliwych do amortyzacji w obrębie ludzkiego ustroju. Obejmuje to zatem zarówno konsekwencje upadku z drabin, lub podnośników, jak również potrącenia przez wózki widłowe, a także potknięcia, albo uderzenia przez upadające przedmioty. Urazy mechaniczne mogą prowadzić również do śmierci magazyniera, dlatego jest to podstawowe zagrożenie o potencjalnie poważnych następstwach i nieakceptowalnym poziomie ryzyka.
  2. Przeciążenie układu ruchowego. Wynika ono najczęściej z przenoszenia ciężkich ładunków, ale w niektórych przypadkach istotną rolę odgrywa także pozycja przyjmowana przez magazyniera na krześle lub w fotelu wózka albo podnośnika
  3. Choroby narządu słuchu. Ponieważ w wielu magazynach dochodzi przynajmniej do okresowego podwyższenia poziomu hałasu, zagrożenia słuchu i zdrowia uszu są poważnym zagrożeniem w tych miejscach. Występują rzadko, ale tylko dzięki stosowaniu indywidualnych środków ochrony i właściwej organizacji pracy.
  4. Różnorodne negatywne konsekwencje zdrowotne przebywania w nieoptymalnych warunkach mikroklimatycznych. Wybrane towary wymagają przechowywania w obniżonej lub podwyższonej temperaturze, z kolei w przypadku innych magazynów temperatura utrzymywana jest na niskim poziomie ze względów ekonomicznych. Bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, długotrwałe przebywanie w nieoptymalnej temperaturze może powodować różnorodne skutki zdrowotne i konieczna jest ochrona pracownika przed konsekwencjami panujących w magazynie warunków. Dotyczy to również zagrożenia promieniowaniem, zapyleniem albo oddziaływania związków toksycznych pochodzących z magazynowanych towarów.
  5. Stres psychiczny. Ten spowodowany jest często warunkami pracy: oświetleniem, hałasem, ale także presją wywieraną przez przełożonych lub wysokim poziomem odpowiedzialności, niezrekompensowanym możliwościami relaksu.
  6. Zagrożenia biologiczne. Coraz rzadziej, ale wciąż zdarzają się pogryzienia lub ukąszenia przez owady lub gryzonie w niektórych magazynach. Wiążą się one często również z ryzykiem zakażenia chorobami odzwierzęcymi, zatem należy to zagrożenie potraktować bardzo poważnie, nawet jeśli ryzyko jego wystąpienia jest niewielkie.

Zawód magazyniera to trudna praca, często wiążąca się nawet z kilkunastoma źródłami zagrożeń – wiele zależy bowiem od organizacji pracy magazynu i rodzaju przechowywanych towarów. Przedstawione wyżej zagrożenia stanowią tylko wybór najczęściej spotykanych ryzyk i nie można tej listy potraktować jako zamkniętej, choć bez wątpienia są to najpowszechniejsze zagrożenia i jednocześnie nierzadko te, których nie da się całkowicie wyeliminować.