Archiwa tagu: rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Ikona - statystyki wypadków na tle zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe to element w zarządzaniu bezpieczeństwem, który bardzo często jest traktowany po macoszemu.

Obowiązki pracodawcy odnośnie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru takich zdarzeń – jest to punkt wyjścia do ich późniejszej analizy. Analiza zaś jest dobrym fundamentem do:

  • zaproponowania właściwych działań zapobiegawczych przez służbę BHP i w efekcie do
  • zmniejszenia ilości wypadków przy pracy,

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe – obowiązki pracowników

Przede wszystkim pracownicy

muszą zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje!

Trzeba sobie uświadomić, że ani służba BHP, ani kierownictwo w firmie nie jest w stanie monitorować wszelkich niebezpiecznych sytuacji bez pomocy samych pracowników.

Tutaj widzimy ważną rolę odpowiednich szkoleń BHP, na których między innymi omówiona zostanie problematyka zgłaszania zdarzeń niebezpiecznych.

Jeśli zauważone niebezpieczeństwo grozi bezpośrednimi skutkami,

pracownicy powinni:

  • Zabezpieczyć element stwarzający ryzyko
  • Powiadomić wszelkie osoby potencjalnie zagrożone
  • Powstrzymać się od pracy, lub oddalić z miejsca zagrożenia (na podstawie Artykułu 210 Kodeksu Pracy) i powiadomić przełożonego.

Należy dodać, że jeśli nastąpi zdarzenie potencjalnie wypadkowe i niebezpieczne, które nie będzie zgłoszone przełożonym, ani służbie BHP, a w późniejszym czasie wydarzy się z tego tytułu wypadek, to pracodawca może ukarać pracowników winnych zaniedbania karą porządkową.

Statystyki – zdarzenia potencjalnie wypadkowe kontra wypadki:

 

Wypadki wskutek niezgłaszania niebezpieczeństw

Wypadki wskutek niezgłaszania niebezpieczeństw

Powyższą infografikę możesz także wykorzystać w twoim zakładzie pracy w niezmienionej formie, w tym celu pobierz ten plik Wypadki vs niezgłaszanie sytuacji niebezpiecznych.
Jeśli chcesz, możesz go też rozesłać swoim znajomym, może kogoś ustrzeże to od wypadku.

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

  • zdarzenie potencjalnie wypadkowe