Archiwa tagu: upadki

Wypadek drogowy - w drodze do pracy

Charakterystyka wypadków w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy wydaje się łatwy do scharakteryzowania, jednak w praktyce pojęcie to jest dość szerokie, a jednocześnie obwarowane kilkoma ograniczeniami, które sprawiają, że nie każda droga do pracy jest tak samo dobra w rozumieniu przepisów.

Którędy do pracy?

Przepisy, a konkretnie ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, definiuje wypadki przy pracy jako zdarzenia, które miały miejsce w drodze do pracy lub z pracy, ale tylko pod warunkiem, że droga ta była najkrótszą możliwą i nie została przerwana, a więc w tym czasie pracownikowi nie wolno załatwiać spraw prywatnych, nawet jeśli pozornie nie wpływa to na czas potrzebny na pokonanie drogi do pracy lub z pracy. W przeciwnym razie zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy.

Nie tylko do domu

Co ważne, wypadki w drodze do lub z pracy nie są na stałe związane z trasą dom-praca-dom. Ustawodawca dopuszcza bowiem zamknięty katalog innych punktów:

 • inne miejsce zatrudnienia;
 • miejsca zwykłego wykonywania funkcji służbowych;
 • miejsca zwykłego spożywania posiłków;
 • miejsca odbywania nauki.

Co może się wydarzyć w drodze do pracy?

W tym przypadku oczywiście nie ma mowy o zamkniętym katalogu wypadków, natomiast z pewnością można stworzyć listę dość często powtarzających się zdarzeń. Do tych na pewno można zaliczyć wypadki drogowe, urazy spowodowane oblodzeniem chodnika, potknięcia, ale także – na szczęście zdecydowanie rzadziej występujące – wypadki spowodowane świadomym i celowym działaniem osób trzecich.

Świadczenia związane z wypadkami mającymi miejsce w drodze do pracy

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi w drodze z pracy lub do pracy, ma prawo do pełnego wynagrodzenia przez 33 dni w ciągu roku (czas ten może być dzielony między krótsze okresy niezdolności do pracy występujące po kilku wypadkach), a następnie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli powstała wskutek wypadku niezdolność do pracy będzie miała charakter trwały, można ubiegać się również o rentę z tytułu niezdolności do pracy – o jej przyznaniu, podobnie jak o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, decyduje jednak lekarz orzecznik, natomiast prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają jego ocenie, a wynikają wprost z przepisów prawa, choć oczywiście ograniczony jest czas, przez jaki wszystkie te świadczenia mogą być wypłacane.

Nie ma natomiast możliwości uzyskania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jak więc widać, sama definicja już jest mocno skomplikowana i mglista, a dodatkowe komplikacje, dotyczące szczególnie oceny parametrów subiektywnych, takich jak czas podróży i wielkość doznanych urazów sprawiają, że kwestie związane z wypadkami w drodze do pracy są zwykle bardzo skomplikowane i trudno tu o jakiekolwiek uogólnienia na wyższym poziomie szczegółowości.

Inspekcja Pracy Katowice oddział w Częstochowie | BHP Opole

Upadki, poślizgnięcia w pracy

W dniu 26 września bieżącego roku Opolski Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował szkolenie pod tytułem:

Poślizgnięcia, upadki

Mieliśmy okazję współuczestniczyć w tym szkoleniu nie tylko dzięki wysiłkowi OIP w Opolu, ale także dzięki uprzejmości opolskiego oddziału Makro Cash And Carry

Szkolenie poślizgnięcia upadki

Poślizgnięcia i upadki – co na szkoleniu?

Na wszystkich szkoleniach organizowanych przez Inspekcję Pracy w Opolu zawsze można liczyć na dwie miłe rzeczy:

 • materiały informacyjne związane z tematyką szkolenia

  Broszury BHP

  Materiały informacyjne ze szkolenia

 • poczęstunek i napoje 🙂

  Szkolenie poślizgnięcia i upadki - poczęstunek

  Poczęstunek na szkoleniu 🙂

Skąd inicjatywa szkolenia prewencyjnego na temat upadków?

Szkolenie odbyło się jako element europejskiej kampanii zapobiegania wypadkom w pracy związanym z poślizgnięciami.

Zapobieganie upadkom

Upadki i poślizgnięcia – przebieg spotkania

Po rozpoczęciu wszystkich przywitał dyrektor Makro (po prawej), po czym szkolenie poprowadził Leszek Smertycha z opolskiej Inspekcji Pracy (w środku), wielokrotnie głos zabierał też rzecznik prasowy OIP w Opolu, Łukasz Śmierciak.

Łukasz Smierciak, Leszek Smertycha

Głównymi tematami były:

 • statystyki wypadków związanych z upadkami (niestety Polska jest w niechlubnej czołówce)
 • obowiązki pracodawcy przy zagrożeniach upadkami: ocenienie ryzyka zawodowego związanego z pracą grożącą upadkami, podjęcie środków ochronnych, ustalenie odpowiednich programów szkoleń BHP
 • obowiązki pracownika, głównie związane z dostosowaniem pracy do panujących na stanowisku warunków i obowiązki odnośnie porządku na stanowisku pracy.

Treść wykładu obracała się wokół poniższej prezentacji:

Część wykładu udało Nam się nagrać, niestety później bateria w aparacie padła.

Około 30 minuty między uczestnikami, a wykładowcą wywiązuje się bardzo ciekawa dyskusja, warto zobaczyć:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali między innymi broszury informacyjne, jedną z nich można zobaczyć poniżej:

Powyższe materiały są także dostępne w dziale BHP – pobieranie.