Archiwum kategorii: Kalendarz BHP

W kategorii tematycznej „Kalendarz BHP” znajdują się treści na temat istotnych dla firm i służb BHP dat na przestrzeni roku kalendarzowego. Daty te zazwyczaj reprezentują terminy na sporządzenie różnego rodzaju okresowej dokumentacji BHP, terminy wypełnienia różnego rodzaju obowiązków sprawozdawczych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością pracy i trendami na rynku pracy.