Regulamin strony PWLJM.PL

Regulamin strony

PWLJM.PL

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Właścicielem strony (zwanej dalej „Serwisem„) jest firma P. W. LJM Leszek Maruszczyk, zwana dalej „Firma„.

1.2. Użytkownikiem (dalej: „Użytkownik„) strony może być dowolny użytkownik sieci Internet.

1.3. Strona w celu prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w danych przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika. Użytkownik w celu zablokowania zapisu plików cookie powinien zmodyfikować właściwości użytkowanej przeglądarki internetowej.

2. Korzystanie z serwisu.

2.1. Z serwisu może dowolnie korzystać każdy użytkownik, z wyłączeniem p. 2.2.

2.2. Zabronione jest korzystanie z serwisu w w celach:

 • niezgodnych z prawem Rzeczypospolitej Polskiej
 • niezgodnych z prawem Unii Europejskiej
 • zmierzających do łamania praw autorskich i innych praw właściciela serwisu oraz pozostałych użytkowników

2.3. Wykorzystanie materiałów z serwisu na innych stronach sieci www jest dozwolone na następujących warunkach:

 • materiały te mogą być udostępnione w innych serwisach tylko bezpłatnie
 • osoba publikująca materiały, których właścicielem praw autorskich jest P.W. LJM Leszek Maruszczyk, zobowiązana jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu materiałów w formie aktywnego odnośnika / hiperłącza do materiałów źródłowych

3. Informacje kontaktowe

3.1. Informacje kontaktowe zamieszczone w serwisie służą tylko i wyłącznie osobistemu kontaktowi użytkowników z właścicielem serwisu

3.2. Materiały kontaktowe, w tym adres www, adresy pocztowe, adresy e-mail zamieszczone w serwisie nie mogą być wykorzystane w celach:

 • przysyłania niechcianej informacji handlowej do właściciela serwisu
 • przysyłania zapytań o możliwość przesłania oferty sprzedaży towarów i usług firmie P.W. LJM
 • sprzedaży w ramach list adresowych innym podmiotom

4. Polityka komentarzy

4.1. Serwis udostępnia możliwość komentowania treści na firmowym blogu każdemu użytkownikowi

4.2.Redagując komentarz w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu

4.3. Podczas redagowania użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia swoich danych:

 • „nick” / wybrana nazwa użytkownika, z uwzględnieniem p. 4.6.
 • adres e-mail, do którego używania posiada prawa
 • może też podać adres dowolnej strony www, z uwzględnieniem p. 4.6.

4.4. Serwis moderuje wszystkie komentarze przed opublikowaniem, w tym może blokować i edytować przed zamieszczeniem komentarze użytkowników naruszające postanowienia niniejszego regulaminu

4.5. O opublikowaniu bądź nieopublikowaniu komentarza decyduje moderator serwisu;Jest to decyzja ostateczna, niepodlegająca odwołaniu

4.6. Zabronione jest komentowanie w celach:

 • naruszania dóbr osobistych wszelkich podmiotów
 • nawoływania do nienawiści na jakimkolwiek tle
 • manipulacji wynikami wyszukiwarek internetowych
 • zamieszczania odnośników do stron niezgodnych z prawem RP i UE, oraz uważanych za obraźliwe i/lub obsceniczne, popularyzujących pornografię, przemoc, treści wulgarne, hazard, używki i narkotyki

5. Postanowienia końcowe

5.1. Korzystając z serwisu użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Korzystanie z serwisu bez akceptacji niniejszego regulaminu jest zabronione.

5.2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygające są Przepisy Prawa, bądź decyzja administratora serwisu, firmy P.W. LJM Leszek Maruszczyk.