Oferta – BHP

Usługi BHP dla twojej firmy

Oferujemy wykonanie usług BHP na zasadzie outsourcingu, w skład naszej oferty wchodzą między innymi:

  • Szkolenia z zakresu BHP:
    wstępne
    Wymagane dla wszystkich nowo przyjętych pracowników – w pierwszym dniu zatrudnienia
    okresowe
    Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych / fizycznych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i innych, dla kadry inżynieryjno – technicznej, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla służb BHP;
    Wymóg ustawowy odnośnie częstotliwości szkoleń okresowych BHP – co 1-6 lat, zależnie od stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony.
    dodatkowe
    Dodatkowe szkolenia z zakresu BHP mogą być jednym z elementów imprez integracyjnych, bądź funkcjonować jako dodatek do szkoleń z innego zakresu. Są też doskonałym narzędziem profilaktyki wypadków przy pracy.
    Wszystkie szkolenia przeprowadzane są w uzgodnieniu i według programu / życzeń klienta.
  • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
    W szkoleniach z pierwszej pomocy przedlekarskiej, podobnie jak w pozostałych szkoleniach, stosujemy nowoczesne materiały audiowizualne, także takie, które sami tworzymy. Ponadto na szkoleniach z pierwszej pomocy zawsze przeprowadzamy część praktyczną, by kursant w decydującym momencie nie musiał zastanawiać się, czy teoria ze szkolenia ma odzwierciedlenie w praktyce.
  • Prowadzenie postępowań powypadkowych
    Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych, także tych trudnych:
    – po wypadkach przy pracy lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych
    – po wypadkach osób nie będących pracownikami zakładu
    – po wypadkach osób zatrudnionych na innej podstawie, niż umowa o pracę
    – po wypadkach w drodze do pracy i z pracy
    Dodatkowo – My nie zostawiamy pracodawcy samego, kiedy po ciężkich, zbiorowych, czy śmiertelnych wypadkach odrębne postępowania prowadzą Państwowa Inspekcja Pracy i Prokuratura.
  • Przygotowanie zakładu do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
    Przygotowujemy zakłady zarówno do kontroli PIP niespodziewanych, nagłych, jak i do kontroli zapowiedzianych przez organy nadzoru nad warunkami pracy z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Pomoc w tworzeniu niezbędnych dokumentów:
    – instrukcji BHP
    – ocen ryzyka zawodowego
    – regulaminów, umów o pracę, skierowań na badania i innych
    Zawsze na podstawie rzeczywistych warunków w zakładzie, na stanowiskach pracy, na podstawie rzeczywistych potrzeb klienta. Nigdy nie tworzymy dokumentacji przez kopiowanie treści z Internetu.
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie BHP, mające na celu:
    zwiększenie bezpieczeństwa prawnego klienta
    Usługa ta wdrażana jest od początku współpracy z każdą firmą – działa ona tylko wtedy, gdy jest realizowana jeszcze na takim etapie, że nie jest potrzebna.
    zmniejszenie statystyk chorobowych i wypadkowych w zakładzie
    Znaczne ilości chorobowego, to dla pracodawcy koszty świadczeń na rzecz pracowników, którzy nie przynoszą mu korzyści z pracy; Częste wypadki to realne szanse na podniesienie składek ubezpieczeniowych przez ZUS.
    My pomagamy uniknąć tych kosztów.

    – w miarę możliwości zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności, w tym:
    – propozycje rozwiązań technicznych na stanowiskach pracy
    – propozycje zmian w organizacji pracy
    – propozycje zmian w komunikacji pracodawca – kierownik – pracownik

W celu ustalenia szczegółów współpracy z zakresu BHP – zapraszamy na stronę kontakt

Zobacz także, w jakich miastach województw Opolskiego i Śląskiego świadczymy nasze usługi z zakresu BHP

Ten wpis został wyszukany dzięki frazom:

  • oferta na obsługę bhp
  • wymagania dla firm prowadzących archiwa