BHP Czeladź - profesjonalne usługi BHP

BHP Czeladź

Pełen zakres usług
BHP – Czeladź
796 341 642

Zadania służby BHP:

Zasadniczą ofertę stanowi pełne realizowanie obowiązków służby BHP na zasadzie zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się z pracowników z długoletnim doświadczeniem. Są wśród Nas specjaliści BHP, starsi inspektorzy BHP, instruktorzy pierwszej pomocy przedlekarskiej, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej.

Zarazem taki pracodawca nie ponosi takich znacznych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat, oraz jego służba BHP nie stanie się niezdolna do pracy (np. w wyniku choroby).

Szkolenia BHP:

Na terenie Czeladzi, oraz pobliskich miejscowości przeprowadzamy szkolenia:

Wstępne BHP

Okresowe z zakresu BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

– Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

Ocena ryzyka – pełna dokumentacja:

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko zawodowe, dzięki czemu pracodawca nie musi obawiać się, że dokument zostanie zakwestionowany przez Państwową Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.

Wypadki w pracy – postępowania powypadkowe

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:

– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;

– wypadkach w drodze do pracy i z pracy

– wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu

– wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta.

W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy również pracodawcę – naszego klienta przed organami państwowymi, jak PIP – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie zakładów z Czeladzi do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.