BHP Dąbrowa Górnicza

BHP Dąbrowa Górnicza

Usługi z zakresu
BHP
796 341 642

Zadania służby BHP:

Podstawowa oferta naszej firmy to kompleksowe wykonanie obowiązków służb bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia.

Pracodawca zyskuje profesjonalną ekipę do zadań bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze specjalistów z długoletnim doświadczeniem (specjaliści BHP, inspektorzy ochrony ppoż, instruktorzy pierwszej pomocy przedlekarskiej), jednocześnie taka firma nie jest obarczona takimi wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia z zakresu BHP:

W , oraz okolic prowadzimy szkolenia:

Szkolenia wstępne ogólne BHP

Okresowe BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia z ochrony ppoż

Ocena ryzyka zawodowego, pozostała dokumentacja z zakresu BHP i PPOŻ:

Są to między innymi:

  • Oceny ryzyka zawodowego
  • Instrukcje bezpiecznej i higienicznej pracy
  • Instrukcje bezpiecznego wykonania robót
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • Oceny zagrożenia wybuchem, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
  • Załączniki do regulaminów pracy
  • Inne wg ustaleń z Klientem

Postępowania powypadkowe:

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:

– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych

– wypadkach w drodze do pracy i z pracy

– wypadkach uczniów

– wypadkach osób spoza zakładu.

W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Inspekcja Pracy – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie firm do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, PIS

Przygotowujemy także zakłady pracy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.