Symbol instytucji państwowych: ZUS, PIP, Sanepid, UDT

BHP: Ważne instytucje

Poniżej prezentujemy listę ważnych instytucji z punktu widzenia służb BHP i pracodawców:

Terenowe inspektoraty pracy w obszarze działania P.W. LJM Leszek Maruszczyk:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu – obszar działalności OIP w Opolu to województwo opolskie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – obszar działania OIP w Katowicach to województwo śląskie, głównie obszar Aglomeracji Śląskiej

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, oddział Inspekcji Pracy w Częstochowie – rejon działania: dawne województwo częstochowskie

OIP Katowice oddział OIP w Rybniku – obszar działania – Rybnicki Okręg Węglowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS Opole

Jednostki podległe oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu:
ZUS Inspektorat w Brzegu
ZUS Inspektorat w Głubczycach
ZUS Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu
ZUS Inspektorat w Kluczborku
ZUS Inspektorat w Nysie
ZUS Inspektorat w Oleśnie
ZUS Inspektorat w Prudniku
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich
ZUS Biuro Terenowe w Namysłowie

 

Terenowe oddziały Urzędu Dozoru Technicznego:

UDT Opolskie

UDT Śląskie

Terenowe oddziały Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Inspekcja Sanitarna Opole

Inspekcja Sanitarna Katowice

Inspekcja Sanitarna Częstochowa

Urząd Statystyczny

Podstrona z adresami do urzędu statystycznego – wysyłanie sprawozdań GUS w formie papierowej