BHP Piekary Śląskie

BHP Piekary Śląskie

Nadzór z zakresu BHP – Piekary Śląskie – telefon 796 341 642

Służba BHP

Oferujemy pełną realizację zadań służby Bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę BHP składającą się z pracowników ze znacznym doświadczeniem, jednocześnie taka firma nie jest obciążona tak znacznymi kosztami, jakie generowałoby utworzenie służby bezpiecznej pracy z ludzi zatrudnionych na umowę o pracę.

Szkolenia BHP

W Piekarach Śląskich i okolicy prowadzimy szkolenia:

Szkolenia wstępne ogólne BHP

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

Ocena ryzyka wraz z dokumentacją

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.

Postępowania po wypadkach w firmach z Piekar Śląskich

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach:

– lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;

– wypadkach w drodze do pracy i z pracy

– wypadkach uczniów, praktykantów

– wypadkach osób spoza zakładu.

Jako element usługi, reprezentujemy również przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców z Piekar Śląskich do kontroli z Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z PIP, PIS – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.