BHP Pyskowice

BHP Pyskowice – 796 341 642

Oferujemy usługi BHP i PPOŻ dla firm z Pyskowic:

  • Pełne wykonanie zadań służby BHP na podstawie stałej umowy.
  • Szkolenia BHP, PPOŻ, z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Dokumentację z zakresu BHP i PPOŻ.
  • Pomoc w kontrolach organów nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP, PIS, UDT, SCS.

Możliwe formy współpracy to:

  • Jednorazowe zlecenie, rozliczane po wykonaniu przez Nas pracy.
  • Stała współpraca rozliczana opłatą ryczałtową.