Szkolenia BHP, usługi BHP i PPOŻ w Świerklańcu - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Świerklaniec

Pełny nadzór z zakresu BHP w Świerklańcu:

Służba BHP w Świerklańcu

Przedsiębiorstwom oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań BHP na podstawie zlecenia. Co dzięki Nam zyskuje pracodawca? Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy złożoną ze specjalistów z długoletnim stażem, jednocześnie jego firma nie jest obarczona takimi znacznymi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy i ochrony przeciwpożarowej:

W Świerklańcu i sąsiednich miejscowości prowadzimy szkolenia:

Szkolenia wstępne ogólne BHP – w programie zasady i przepisy bezpiecznej pracy, prawa i obowiązki uczestników procesu pracy, podstawowe wprowadzenie do kwestii ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP – program szkolenia obejmuje przepisy i zasady BHP dostosowane do konkretnej grupy kursantów, ponadto naświetlona jest problematyka wypadków charakterystycznych dla danego zawodu, rozszerzony zakres wiadomości z zakresu ochrony PPOŻ, oraz pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – są to szkolenia dedykowane przede wszystkim osobom wyznaczonym przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zapraszamy jednak wszystkie inne osoby zainteresowane tematem pomocy przedmedycznej; Szkolenie obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.

Ocena ryzyka wraz z dokumentacją – zakłady ze Świerklańca

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają odpowiedni określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy., przez to firma nie musi obawiać się, że zostanie ona zakwestionowana przez PIP w trakcie ewentualnej kontroli.

Postępowania powypadkowe w przedsiębiorstwach ze Świerklańca

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. W ramach postępowania powypadkowego, możemy także reprezentować pracodawcę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie przedsiębiorstw ze Świerklańca do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także pracodawców do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Potrzebujesz szkoleń BHP, lub szukasz kogoś, kto poprowadzi u Ciebie w firmie sprawy BHP?

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Świerklaniec - profesjonalny serwis BHP w Świerklańcu

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Świerklaniec – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP, PPOŻ i prawa pracy: