BHP Jemielnica

Pełen zakres usług BHP dla firm z Jemielnicy:

Szkolenia BHP w Jemielnicy

Potrzebujesz szkoleń BHP, lub usług BHP?

+48 602 718 659

W Jemielnicy i na terenie sąsiednich miejscowości prowadzimy szkolenia:

  1. Szkolenia wstępne ogólne BHP, które powinni odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danym zakładzie pracy;
  2. Szkolenia okresowe z zakresu BHP: program szkolenia BHP okresowego każdorazowo ustalamy z pracodawcą lub osobą decyzyjną, aby jak najlepiej trafiało ono w potrzeby związane z BHP w danej firmie.
  3. Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – w każdej firmie muszą być skierowane osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – szczególnie takim pracownikom dedykujemy wymienione szkolenie, na naszym szkoleniu ujęta jest część teoretyczna (podstawy wiedzy o urazach, omówienie różnych sytuacji teoretycznych, także z użyciem materiałów audiowizualnych prezentacje, filmy), oraz część z ćwiczeniami praktycznymi kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.

Zadania służby BHP w Jemielnicy

BHP Jemielnica - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Oferujemy całościowe realizowanie obowiązków służb BHP na zasadzie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy złożoną ze profesjonalistów ze znacznym stażem. Zarazem nie musi ponosić takich dużych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Ryzyko zawodowe – ocena – pełna dokumentacja – Jemielnica

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oferowana dokumentacja spełnia wszystkie wymagane standardy określone dla procedur oceny ryzyka zawodowego

Postępowania powypadkowe w firmach z Jemielnicy

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów, praktykantów- wypadkach osób spoza zakładu. W ramach postępowania powypadkowego, możemy także reprezentować przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Sanepid – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców z Jemielnicy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u

Przygotowujemy również zakłady do kontroli z Inspekcji Pracy, PIS – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Jeśli nasza oferta jest tym, czego szukasz – zapraszamy do kontaktu;

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz:

Po więcej informacji zajrzyj na stronę z naszą kompleksową ofertą z zakresu BHP